Editar imagen banner principal

Accesibilitat

 

L'objectiu del Grup Social ONCE és que totes les persones, independentment de tenir una discapacitat, de l'edat o d'accedir al web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines d'aquest lloc web sense trobar-hi dificultats d'accés, és a dir, poder gaudir de l'accessibilitat total.

Amb aquesta finalitat, el desenvolupament del web del Grup Social ONCE s'ha basat en el compliment de les pautes d'accessibilitat al contingut en el web 2.0 que estableix el W3C (Consorci de la World Wide Web).

 

 

Algunes de les funcionalitats implementades en el web del Grup Social ONCE per permetre l'accessibilitat a tots els continguts del web amb més facilitat són:

  • Les mides de les lletres s'han definit amb unitats relatives perquè es pugui ampliar o disminuir la mida de la lletra des de les opcions del navegador.
  • Es disposa d'un enllaç per seleccionar una paleta de colors d'alt contrast.
  • Els pàgines tenen una estructura clara tant per a l'Usuari que en pot veure tot el contingut, com per al qui en llegeix la informació amb un lector de pantalla.

Al començament hi ha un petit cercador seguit d'enllaços a les principals seccions del WEB. Tot seguit, indicat amb el text "Ets a", hi ha uns enllaços que informen sobre el punt exacte on ens trobem.

Després d'aquests elements comuns en tot el web, s’hi mostra el contingut concret de la pàgina. Els diferents apartats estan marcats com a encapçalaments de secció. Així, els Usuaris de lectors de pantalla per síntesi de veu es podran desplaçar amb facilitat entre els diferents apartats prement la lletra "H"..

  • El codi HTML i CSS emprat s'ajusta a les gramàtiques formals per garantir la visualització correcta dels continguts en diferents navegadors.