Autonomia

2023 AUTONOMÍA. Frase inicio

A qui li agrada haver de dependre dels altres per fer qualsevol cosa en la vida quotidiana o professional?

Responsive Image

Les mateixes activitats que a uns els semblen fàcils, uns altres han de buscar maneres de fer-les que requereixen de més esforç, més temps o de vegades no es poden fer. I això no es deu sempre a capacitat, sinó a manca d’adaptació de les activitats o a la falta d'accés a aquestes. Aquesta desigualtat fa que no tots tinguem les mateixes oportunitats i és el que, com a societat, ens fa perdre capacitat d'avançar i créixer.

En el Grup Social ONCE, la consecució de l'autonomia de totes les persones amb discapacitat és i serà la principal prioritat, per la qual cosa les nostres accions s'encaminen a ajudar a aconseguir-la. Tots ens volem valer per nosaltres mateixos i assolir al màxim el nostre potencial, t'ajudem a assolir-lo!

2023 AUTONOMÍA. Bullet points

Accessibilitat universal

Modificar entorns físics i digitals per fer-los accessibles per a tots; incidir en polítiques i lleis; instal·lar rampes, sons, senyalística accessible, rètols en braille i altres iniciatives són part del nostre dia a dia. L'autonomia també s'aconsegueix quan hi ha un accés igualitari a oportunitats formatives i d'ocupació per a totes les persones.

Responsive Image

Social

Desenvolupem diferents actuacions destinades a millorar el benestar dels afiliats. Es duen a terme proporcionant informació, orientació i assessorament, després de fer una avaluació individualitzada de les necessitats de cada persona i el seu entorn familiar.
Responsive Image

Fundacional

La nostra missió és treballar per aconseguir que s'estableixin, es coneguin i s’apliquin criteris i estàndards a l'hora de dissenyar, construir, adaptar i mantenir l'entorn, la seva dotació, així com els productes i serveis de manera que assoleixin, mantinguin o millorin els seus  nivells d'accessibilitat.
Responsive Image

Empresarial


Treballem per transformar els entorns i afavorir la igualtat d'oportunitats entre totes les persones. Creiem en l'accessibilitat universal per a tots, a tot arreu.