Autonomía

2023 AUTONOMÍA. Frase inicio

A quen lle gusta ter que depender doutros para facer calquera cousa na vida cotiá ou profesional?

Responsive Image

As mesmas actividades que a uns lles parecen doadas, outros teñen que buscar formas de realizalas que requiren de máis esforzo, máis tempo ou en ocasións non se poden facer. E isto non se debe sempre á capacidade, senón á falta de adaptación desas actividades ou á falta de acceso ás mesmas. Esta desigualdade fai que non todos teñamos as mesmas oportunidades e é o que, como sociedade, nos fai perder capacidade de avanzar e crecer.

No Grupo Social ONCE, a consecución da autonomía de todas as persoas con discapacidade é e será a principal prioridade, polo que a nosas accións se encamiñan a axudar a conseguila. Todos queremos valernos por nós mesmos e acadar ao máximo o noso potencial, axudámoste a logralo!

2023 AUTONOMÍA. Bullet points

Accesibilidade universal

Modificar contornos físicos e dixitais para facelos accesibles para todos; incidir en políticas e leis; instalar ramplas, sons, sinalización accesible, letreiros en braille e outras iniciativas son parte do noso día a día. A autonomía tamén se consigue cando hai acceso igualitario a oportunidades formativas e de emprego para todas as persoas.

Responsive Image

Social

Deselvolvemos diferentes actuacións destinadas a mellorar o benestar dos afiliados. Realízase proporcionando información, orientación e asesoramento, despois de facer unha avaliación individualizada das necesidades de cada un e do seu contorno familiar.
Responsive Image

Fundacional

A nosa misión é traballar para lograr que se establezan, coñezan e apliquen criterios e estándares á hora de deseñar, construír, adaptar e manter o contorno, a súa dotación, así coma os produtos e servizos de forma que acaden, manteñan ou melloren os seus niveis de accessibilidade.
Responsive Image

Empresarial


Traballamos en transformar os contornos e favorecer a igualdade de oportunidades entre todas as persoas. Cremos na accessibilidade universal para todos, en todas partes.