Innovación e vangarda

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA del Grupo Social ONCE parte 1

Levamos a innovación social no noso ADN

Nacemos hai oito décadas coa necesidade de facer as cousas dun xeito diferente. O que nos move desde ese momento é demostrar que o futuro é social, que se pode poñer a todas as persoas no centro sen deixar de ser innovadores, así como seguir a destacar e ofrecer máis e mellores oportunidades para as persoas con discapacidade..

Os cambios na sociedade aceléranse, e no Grupo Social ONCE non podemos deixar de crear proxectos a prol da autonomía persoal; encontros onde se fomenta a creatividade e os novos emprendementos; lugares de estudo, de proba, de desenvolvemento tecnolóxico. Poñemos ao noso servizo a intelixencia artificial, estamos no mundo dos videoxogos, potenciamos a accesibilidade en contornos dixitais e físicos e escoitamos e premiamos boas ideas, todo para construír ese futuro máis accesible e máis humano polo que traballamos. Isto facémolo por e para as persoas.

A innovación social é o que nos permite seguir vixentes nunha sociedade que, coma o noso Oncelio, está en constante movemento.

 

Algúns dos nosos proxectos vangardistas:
CTI (Centro de Tiflotecnoloxía e Innovación)

Encántanos mostrar o Centro de Tiflotecnoloxía e Innovación (CTI) coma o centro da ONCE. Un referente en España e no mundo, en accesibilidade e produtos de apoio para persoas cegas ou con baixa visión. É onde mostramos tecnoloxías que nos deixan abraiados, con máis de 150 proxectos realizados cada ano. Aquí próbanse moitos outros proxectos que contribúen á autonomía das persoas cegas, imparables grazas a estas ferramentas.

Con este centro trabállase en todos os ámbitos da vida. Adaptamos postos de traballo e de estudo e comunicamos novas solucións tiflotécnicas para a igualdade de oportunidades en actividades do día a día e do traballo. A idea é que as persoas con cegueira e baixa visión severa poidan acceder aos medios técnicos necesarios para desenvolver as súas capacidades.

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA, Vídeo CTI

 

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA del Grupo Social ONCE parte 2

Inserta Innovación

Inserta Innovación, de Fundación ONCE, desenvolve xunto con outras entidades, proxectos e programas destinados á promoción do emprego de persoas con discapacidade. Proporciona a empresas e institucións servizos encamiñados á inclusión do talento social nas súas organizacións.

Prové formación para fomentar o desenvolvemento técnico e profesional nas persoas con discapacidade que buscan emprego. O obxectivo principal é que o consigan e que este emprego sexa duradeiro e de calidade.

Un dos seus proxectos máis destacados é o Foro Inserta Responsable, un espazo de diálogo e reflexión para deseñar a innovación social. Ademais, o Foro permite compartir e divulgar coñecemento, difundir boas prácticas e desenvolver novas ferramentas que sumen ás persoas con discapacidade.

É un foro de traballo e innovación social cunha rede de máis de 100 empresas, administracións públicas e escolas de negocios. Intégrano organizacións e institucións que, coa Fundación ONCE, traballan da man, e avalía políticas de Responsabilidade Social e Discapacidade, ademais de valorar oportunidades que prové a discapacidade tanto en empresas coma en organizacións.

ONCE Innova... Emprendedores

A quen non lle gusta deixar voar a súa imaxinación? En 2019 naceu o "Reto Interno ONCE Innova", destinado a impulsar ideas orixinais e efectivas para mellorar a calidade de vida das persoas con cegueira ou discapacidade. Esta iniciativa convoca a persoas traballadoras e afiliadas da Organización para que concursen coas súas ideas innovadoras nun certame audaz, cuxos resultados sorprenden.

A primeira edición tivo tanto éxito que ao ano seguinte a ONCE abriu o reto a todas as startups, pymes dixitais e emprendedores en xeral. Deste xeito, calquera pode achegar os seus proxectos de innovación. O concurso está pensado para dar visibilidade, percorrido e saída comercial a todos os prototipos, solucións e programas que resulten aptos para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e a de traballo do cadro de persoal do Grupo Social ONCE.

Así naceu ONCE Innova Emprendedores. Un certame que se converteu nun clásico porque brindou enormes alegrías con propostas atrevidas e novas. As propostas máis destacadas van desde o asinamento por voz ata as visitas inclusivas a museos e outros espazos.

Agora ONCE Innova é moito máis ca un concurso e reto, é un estilo de vida e pensamento, unha Comunidade de mentes funcionando para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e a das persoas que traballan no Grupo Social ONCE. É tamén unha xuntanza de creativos e un dos programas máis vangardistas en busca de solucións orixinais que poidan converterse en produtos de éxito.

Páxina de ONCE Innova

Escenario de ONCE Innova Emprendedores iluminado al fondo, con público delante a oscuras, en una sala con telas en el techo

Concurso de experiencias e boas prácticas

A ONCE convoca cada ano entre os seus profesionais o Concurso de Experiencias de Innovación e Boas Prácticas en Servizos Sociais. Faino para fomentar a creatividade, a innovación e dar a coñecer o labor dos profesionais da Organización. Esta iniciativa ten o reto de achegar novas ideas e solucións ás necesidades das persoas con discapacidade visual que traballan en conxunto.

No concurso participan e recoñécense, de forma individual ou en grupo, profesionais dos Servizos Sociais da ONCE. Estes poden ser aqueles de apoio psicosocial, rehabilitación, atención educativa, comunicación e acceso á información; apoio ao emprego, ocio e tempo libre, e apoio ao benestar, así coma os que leven a cabo actividades en animación sociocultural e deportiva, voluntariado, vacacións sociais, servizos bibliográficos, promoción cultural, en calquera outro programa ou actividade dos servizos sociais, incluíndo os profesionais das Fundacións e Federacións dependentes da ONCE. Resulta en melloras do día a día, grazas á innovación colaborativa.

Innovando en economía circular

É a última e máis innovadora división creada por Ilunion: Economía Circular é unha alternativa e xa unha realidade que mellora o modelo actual, xa que analiza o consumo dos recursos finitos e ten o obxectivo de reducilos ata eliminar os residuos do sistema, todo iso co obxectivo de lograr beneficios para a sociedade no seu conxunto.

Nesa liña, cada ano se tratan máis de 15.000 toneladas RAEE (Residuo de Aparato Eléctrico e Electrónico), extraendo as sustancias perigosas e potencialmente contaminantes para recuperar os materiais susceptibles de ser utilizados desde as dúas plantas industriais localizadas na Bañeza (León) e Campo Real (Madrid), das que o 90% poden ser reintroducidas ao circuíto produtivo para crear novos produtos e evitar a extracción de materiais da natureza. E todo iso con man de obra maioritariamente composta por persoas con discapacidade e en ámbitos rurais, onde se axuda a fixar poboación.

Ilunion Accesibilidad con todos incluidos

Abrangue áreas desde a investigación social, consultoría e tecnoloxía accesible ata as adaptacións do contorno para cubrir diversas necesidades.

Ilunion Accesibilidade traballa no turismo, impulsando medidas de accesibilidade no sistema sanitario e na banca. Colabora con entidades do Terceiro sector, ou en retail, dando accesibilidade ao usuario no proceso de compra e na administración pública.

 

O obxectivo de Ilunion Accesibilidad é o de conseguir a accesibilidade universal tanto en contornos físicos coma tecnolóxicos, baseándose en que a accesibilidade debe incluírse en todo.

Un ordenador portátil borroso y plano detalle de unas manos preparadas para interactuar con el teclado

Outros proxectos de innovación en accesibilidade

Figura de plástico roja del proyecto "Ga11y" de Fundación ONCEFundación ONCE dispón dunha multitude de proxectos, onde cabe destacar algúns propios e outros en colaboración con entidades públicas e/ou privadas:

  • Caixa de mandos virtual de ascensores, PULSE
  • Ga11y, Videoxogos Accesibles
  • Accesjobs’, ferramenta de videoconferencia configurable ás necesidades das persoas.
  • AccesRobots’, plataforma robótica para o desenvolvemento de asistentes robóticos con capacidade de navegación, manipulación e percepción.
  • Proxecto de deseño e impresión de produtos de apoio en 3D.
  • UNINNOVA, contorno colaborativo dixital dedicado a potenciar a accesibilidade e a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade, maiores e outros colectivos con risco de exclusión social.
  • App ‘Medicamento Accesible +’ 
  • App ‘Inclúes’

INNOVACIÓN Y VANGUARDIA Reconocidos en el mundo entero

Recoñecidos no mundo enteiro

Traballamos coas principais empresas do IBEX, multinacionais, as Big-4, grandes infraestruturas nacionais e administracións públicas.

Estamos presentes en toda España, desde as grandes cidades, á localidade máis recóndita.

Ocupamos os mellores postos nos rankings de reputación. (Merco 2020 España)

1º Posición Sector
3º Responsabilidade e Goberno corporativo
4º Posición RSC Empresas

Un grupo de personas trabajando en una mesa con varios gráficos sobre ella. Una de ellas tiene una silla de ruedas, otra un implante coclear y otra un perro guía.