Traballar no Grupo Social ONCE

2023 EMPLEO. Nuestros números de empleo

13.377 empregos ocupacionais impulsados
maior empregador
de España
24 empregos diarios
para persoas con discapacidade
na última década

TRABAJA CON NOSOTROS. Iguales también en el empleo

Foto de un grupo de trabajadores diversos del Grupo Social ONCE
Suma o teu talento ao Grupo Social ONCE
Traballa con nós. Iguais tamén en emprego

No Grupo Social ONCE impulsamos o emprego de calidade e para todas as persoas, con e sen discapacidade. Somos o cuarto empregador non público en España e o primeiro do mundo en traballo para persoas con discapacidade. Máis de 71.000 persoas xa forman parte do cadro de persoal Grupo Social ONCE. Levamos unha década impulsando 24 empregos diarios para persoas con discapacidade. O noso Grupo caracterízase por un clima laboral paritario e responsable, onde asegurar a absoluta igualdade en cuestións de xénero.

Sexas como sexas, atopa o teu traballo ideal en ONCE, Fundación ONCE ou Ilunion. Queremos incorporar o teu talento. Dispoñemos dunha selección de ofertas diversas, bolsas de emprego para persoas con e sen discapacidade, e prazas ofrecidas a través de diversos portais.

2023 TRABAJA CON NOSOTROS. Únete a la red de ventas ONCE

 

TRABAJA CON NOSOTROS. Trabajar como vendedor de la ONCE, contacto e igualdad de oportunidades

Como ser vendedor da ONCE?

Traballar no Grupo Social ONCE como axente vendedor ou vendedora da nosas diferentes modalidades de loterías ten moitísimas vantaxes, empezando pola garantía de que fomentamos un clima laboral de igualdade plena entre homes e mulleres. Programas coma o noso 'Venda con talento en feminino' encárganse de velar por iso.

 

 

Outras ofertas de emprego ONCE

Teñas ou non discapacidade, se che interesan outras áreas de traballo coma Servizos Sociais, Ocio e Cultura, Administración, Finanzas, Comunicación, Tiflotecnoloxía, Rehabilitación, Relacións Internacionais ou Recursos Humanos, sigue a nosa páxina de LinkedIn onde publicamos ofertas regularmente.

Páxina de LinkedIn ONCE

TRABAJA CON NOSOTROS, en el Grupo Social ONCE. Trabajar en Ilunion, trabajar en Fundación ONCE

O emprego a través de Fundación ONCE

Dos jóvenes en una oficina mirando una táblet

Fundación ONCE impulsa un mercado de traballo inclusivo que, desde o paradigma da igualdade de oportunidades e a non discriminación, aborda o emprego das persoas con discapacidade coma unha oportunidade para todos. Para cumprir este fin, destinamos anualmente cando menos o 60% do orzamento da fundación ao Plan de Formación e Emprego. Así, os nosos eixes de actuación neste ámbito son:

  1. Dotar ás persoas con discapacidade en idade laboral dunha cualificación profesional e das habilidades laborais necesarias para poder acceder en igualdade de oportunidades ao mercado de traballo, mediante a realización de accións formativas.
  2. Promover a creación de emprego para persoas con discapacidade, utilizando as diferentes vías e fórmulas existentes na lexislación española.
  3. Apoiar a creación de prazas ocupacionais en colaboración coas entidades do movemento asociativo de persoas con discapacidade e as súas familias.

As actuacións directas de formación para o emprego realízanse a través da actividade de Inserta Emprego, enmarcada nos programas operativos de Inclusión Social e da Economía Social (Poises) e de Emprego Xuvenil (POEJ), que está a desenvolver Fundación ONCE co cofinanciamento do Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil.

A oferta formativa obedece aos seguintes criterios:

  • Flexibilidade, para adaptarse ás demandas cambiantes do mercado de traballo..
  • Que permita dotar dos suficientes coñecementos, destrezas e habilidades técnicas para un adecuado desempeño do posto de traballo.
  • Que permita desenvolver as habilidades sociais e persoais imprescindibles para un óptimo desempeño profesional.
  • Accesibilidade, dotando a cada acción formativa das adaptacións técnicas, número de horas, metodoloxía e medios materiais e humanos necesarios segundo as necesidades específicas de cada unha das persoas con discapacidade que participa na acción.

Fundación ONCE céntrase ademais en apoiar aos colectivos máis desfavorecidos: mulleres con discapacidade; persoas con discapacidade superior ao 65%; persoas novas con discapacidade; persoas con discapacidade maiores de 45 anos e persoas con discapacidade que, por razón da súa discapacidade, situacións individuais e/ou sociais, presentan maiores dificultades para o acceso ao emprego e/ou o mantemento do mesmo.

Inserta Emprego, a entidade de Fundación ONCE experta en intermediación laboral

Inserta Emprego é a entidade de recursos humanos de Fundación ONCE experta na atención ás persoas con discapacidade. Cofinanciada polo Fondo Social Europeo (FSE), centra a súa actividade en mellorar a súa formación e conseguir a súa inclusión no mercado laboral. Conta cunha experiencia de máis de 25 anos e cun equipo de expertos en orientación e intermediación repartidos polas súas 46 oficinas en toda España.

Inserta Emprego mellora as oportunidades laborais das persoas con discapacidade grazas a un intenso e completo proceso de formación adaptado ás necesidades específicas de cada unha delas. Os técnicos de Inserta entrevistan aos candidatos para analizar o seu perfil, deseñan un plan personalizado para cada un, ofrécenlle formación adecuada ao posto que buscan e preséntanlles aos procesos de selección que se adecúen mellor ás súas capacidades e necesidades.

O proceso de intermediación comeza coa alta de empresas e demandantes en Por Talento, o portal de emprego e formación de persoas con discapacidade de Fundación ONCE.

Visita la páxina web de Por Talento

Tamén se pode acceder aos servizos de emprego nas dúas APP que ten Inserta, unha para demandantes de emprego e outra para empresas. Inserta atende tanto as necesidades do empresario como as das persoas con discapacidade (sen custo para ningún dos dous), potenciando a súa valía e autoestima, así como favorecendo a súa inclusión no ciclo económico e social.

Ademais, facilita ás empresas a contratación de traballadores con discapacidade. Desde Inserta Emprego asesóranas en todo o proceso: subvencións, axudas técnicas e económicas, procura dos candidatos idóneos para o perfil requirido, así coma na adaptación do posto de traballo se é necesaria.

 

Únete ao equipo Ilunion

Una mujer y un hombre trabajando frente a una pantalla de ordenador, ella lleva un implante coclearQueremos seguir a facer crecer o principal activo de Ilunion e do Grupo Social ONCE: as persoas. Se queres formar parte dun proxecto coma o noso, só tes que enviarnos o teu currículum a través das distintas ofertas dispoñibles e ás que queiras aplicar.

ÁREAS DE NEGOCIO ILUNION CON OFERTAS DE EMPREGO:

ILUNION FACILITY SERVICES

ILUNION LAVANDERIAS

ILUNION HOTELS

ILUNION RETAIL E COMERCIALIZACIÓN

ILUNION COMUNICACIÓN SOCIAL

ILUNION ACCESIBILIDADE

ILUNION CONTACT CENTER - BPO

ILUNION IT SERVICES

ILUNION CAPITAL HUMANO

ILUNION CSC

ILUNION SOCIOSANITARIO

ILUNION CORPORATIVO

TODAS AS OFERTAS

Responsive Image

Gracias por dar lo mejor de ti

En el Grupo Social ONCE valoramos a quienes demuestran tanto compromiso hacia nosotros. En 2024 vamos a reconocer a 1.600 compañeros que levan 11, 22, 33 y hasta 44 años en nuestra plantilla para decirles: Gracias por dar lo mejor de vosotros.