Investimento social

2023 INVERSIÓN SOCIAL. Frase inicio

No Grupo Social ONCE falar de investimento social é facer real a igualdade de oportunidades para as persoas con discapacidade. Para logralo, reinvestimos o 100% dos nosos beneficios en lograr este obxectivo.

INVERSIÓN SOCIAL. Datos de nuestra aportación social anual

2.584 proxectos de formación, emprego e accesibilidade
70.490 persoas cegas con cobertura
130 novos cans guía adestrados. 957 activos en España
7.271 alumnos cegos. 99,5% en educación integrada
162.537 horas de voluntariado
26 empregos ao día para persoas con discapacidade

INVERSIÓN SOCIAL. Formacion-Empleo-Cultura

FORMACIÓN Máis de 529.000 horas impartidas.
EMPREGO 8.401 nuevos contratos fixos indefinidos.
CULTURA E DEPORTE 6.496 actividades de animación sociocultural e promoción deportiva.

2023 INVERSIÓN SOCIAL. Crees que el beneficio económico (texto e imágenes)

Cres que o beneficio económico é o fin último das empresas?

 

No Grupo Social ONCE tratamos de impulsar o avance da sociedade transformando o sector empresarial mediante un equilibrio social. O noso compromiso é que todas as persoas teñan un emprego de calidade, máis aló de calquera tipo de discapacidade.

 

Cremos no talento das persoas, e por iso tamén damos forma a todos os seus proxectos de vida en todas as idades, desde a xuventude ata os máis maiores.

 

Cada euro ganado invístese en accións concretas dirixidas a conseguir a plena inclusión: xerando empregos de calidade; desenvolvendo programas de formación; innovando en accesibilidade e tecnoloxía; e impulsando proxectos de emprendemento, entre outros.

2023 INVERSIÓN SOCIAL. El Grupo Social ONCE y sus sedes, proyectos

O Grupo Social ONCE e as súas sedes, proxectos, fundacións, servizos e escolas

Na nosa intención incansable por conseguir un mundo máis xusto, mellor repartido e en igualdade para todas as persoas con discapacidade, sexa cal sexa a súa condición, no Grupo Social ONCE contamos cun amplo número de proxectos nacionais e internacionais, servizos sociais específicos, fundacións, escolas, centros ocupacionais, programas de apoio, atención especializada a profesionais, axuda psicosocial e psicolóxica... Estes son algúns dos nosos centros e programas destacados:

Responsive Image

Fundación ONCE do Can Guía

Os cans son os nosos mellores amigos, tamén das persoas cegas. Na Fundación ONCE do Can Guía (FOPG) levamos décadas coidando, adestrando e dando cariño aos animais que serán os ollos das persoas que non poden ver, favorecendo a súa autonomía e mobilidade.

A Fundación conta cun centro de cría e adestramento, con máis de 50 profesionais cunha acreditada experiencia e alta especialización.

Podes colaborar de moitas formas coa Fundación ONCE do Can Guía, por exemplo, adoptando a un dos pequenos cachorros que, de maiores, se converterán no mellor amigo dunha persoa cega, contribuíndo a que estes pequenos vivan nun contorno saudable, de cariño e familiar.
Responsive Image

Escola Universitaria de Fisioterapia da ONCE

A fisioterapia é unha garantía de futuro profesional para as persoas con discapacidade visual. En 1964 a ONCE fundou a Escola de Fisioterapia, o que hoxe coñecemos como a EUF, xa que agora é Escola Universitaria de Fisioterapia, centro adscrito á Universidade Autónoma de Madrid. É un centro docente con profesionais altamente cualificados, que ofrecen unha atención personalizada e de calidade.

As prácticas realízanse en centros de referencia estatal, con recoñecemento no mundo sanitario. A EUF tamén aposta pola investigación e posúe un laboratorio con múltiples áreas coma, por exemplo, a análise do movemento para prever enfermidades.

Co fin de mellorar a formación dos seus titulados, prográmanse cursos de postgrao para actualizarse ao máximo nivel. É unha escola que tamén é aberta e ofrece prazas a persoas sen discapacidade, cos mellores formadores.

Anualmente, celébranse as Xornadas da Escola Universitaria de Fisioterapia da ONCE.
Responsive Image

Centros de Recursos Educativos (CRE)

Con máis de 80 anos de experiencia en educación para estudantes con discapacidade visual, os antigos colexios da ONCE nacidos nos anos 60 do século pasado evolucionaron ata o que hoxe coñecemos como CRE, Centros de Recursos Educativos.

Actualmente, os CRE de Madrid, Pontevedra, Sevilla, Barcelona e Alacant dan cobertura a 7.400 escolares de todos os puntos da xeografía, o 99% deles cursando os seus estudos nunha educación de calidade e integrada en todos os colexios e institutos ordinarios, que reciben dos CRE asesoramento, traballo conxunto, materiais adaptados e atención directa aos estudantes con cegueira ou con discapacidade visual severa, así coma ás súas familias.

O CRE de Madrid, un edificio totalmente accesible e adaptado, é o único con alumnos e alumnas internos, centrado nun modelo de apoio a menores con xordocegueira e a outros con necesidades educativas específicas. Conta con distintos laboratorios e salas multisensoriais para a atención máis próxima e especializada, co obxectivo de que os estudantes melloren e se incorporen á educación ordinaria.
Responsive Image


Fundación ONCE para a Atención de Persoas con Xordocegueira

FOAPS nace en 2007 coa intención de atender as necesidades específicas das persoas con xordocegueira -con case 4.000 afiliadas á ONCE-, unha das discapacidades que máis illamento e problemas de comunicación producen. Educación, emprego e comunicación convértense en instrumentos necesarios para lograr a integración socio-laboral e mellorar a calidade de vida deste colectivo. Búscase favorecer o seu desenvolvemento humano e intelectual.
Responsive Image


Centro de coñecemento nas empresas Ilunion

Un centro de coñecemento dixital para potenciar e reforzar a aprendizaxe interna e externa. Este espazo está dividido en distintas bibliotecas a modo de repositorio de boas prácticas internas e externas, benchmarking, asistencia a xornadas e eventos, entre outros.

2023 INVERSIÓN SOCIAL. Fundación ONCE y la Universidad

Fundación ONCE e a Universidade

Estamos convencidos de que para avanzar na plena inclusión das persoas con discapacidade debemos facilitar o acceso á formación no ámbito universitario, aumentar o número de persoas con discapacidade con estudos superiores e promover a súa inclusión profesional en empregos técnicos e cualificados.

Desde Fundación ONCE desenvólvense os seguintes programas e iniciativas:

Un grupo de chicas jóvenes sentadas en el césped, en un día soleado, con una universidad al fondo. Llevan comida en recipientes de plástico y cuadernos. Sonríen.Congreso internacional 'Universidade e discapacidade'

Con carácter bianual, Fundación ONCE organiza o Congreso Internacional 'Universidade e Discapacidade', onde se debaten ideas, estratexias e boas prácticas de universidades inclusivas, preparadas para cumprir cos desafíos do século XXI.

Programa Universidade

Fundación ONCE, coa colaboración do Fondo Social Europeo, puxo en marcha un programa de formación universitaria dirixido a persoas novas con discapacidade intelectual, do desenvolvemento e/ou do espectro autista, que lles permite acceder á Universidade e estudar un título propio en competencias sociolaborais para achegarse ao emprego e promover a súa autonomía e desenvolvemento persoal.

O programa desenvólvese en universidades de todo o país a través dunha convocatoria anual e poden participar todas as universidades e todas as persoas novas con discapacidade intelectual entre 18 e 30 anos inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil.

Programa Por Talento Dixital

Por Talento Dixital é un dos nosos programas de formación en competencias dixitais e profesións tecnolóxicas da Fundación ONCE. É permanente, permite formar a persoas con discapacidade no mundo dixital e a obter cualificacións, e favorece a inclusión laboral destas persoas nesta área tan necesaria e de tan alta demanda.

Programa de bolsas

Programas destinados a persoas con discapacidade para promover a educación superior, a especialización, as competencias lingüísticas, o deporte de competición, a investigación e a realización de prácticas académicas remuneradas en empresas.

Estes programas de bolsas están cofinanciados polo Fondo Social Europeo e algunhas empresas doantes.

  • Bolsas Por Talento Dixital: bolsas de formación individual no marco do Programa Por Talento Dixital para a realización de accións formativas no ámbito tecnolóxico e dixital.
  • Bolsas Oportunidade ao Talento: bolsas destinadas a estudantes universitarios con discapacidade coas seguintes categorías: Máster e postgraos, mobilidade internacional, estudos e deporte, formación profesional, investigación e doutorado.
  • Bolsas de Idiomas no Estranxeiro: bolsas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro para persoas novas de entre 18 e 29 anos.
  • Bolsas de prácticas Fundación ONCE-CRUE: bolsas para a realización de prácticas académicas externas remuneradas para alumnado universitario de últimos cursos.
  • Bolsas Alumni: bolsas específicas para estudar na Universidade de Navarra e na Universidade Carlos III de Madrid.
  • Bolsas Colexios do Mundo Unido para cursar o bacharelato no estranxeiro.

Información sobre bolsas Fundación ONCE