Editar imagen banner principal

 

 

O noso propósito, desde hai máis de 85 anos,
é lograr a igualdade de oportunidades para persoas con cegueira e outras discapacidades

 

 

Máis de 68.700 traballadores que
invisten o seu esforzo
polo futuro
da sociedade
maior empregador
de España de
persoas con e sen
discapacidade
empregador
mundial
de persoas con
discapacidade
62,4% do cadro da persoal con
discapacidade
Traballamos pola igualdade de
oportunidades para todas as persoas

con e sen discapacidade
O Grupo Social ONCE é ONCE,
Fundación ONCE e Ilunion
Invistimos no futuro
da sociedade
230.000.000 para persoas con cegueira
ou outras discapacidades
7.271 estudantes
con cegueira atendidos
e nas aulas
26 empregos creados
cada día para persoas
con discapacidade
2.584 proxectos financiados
de entidades da
discapacidade