Diversidade non Grupo Social ONCE

DIVERSIDAD Mayo de 2024, mes de la diversidad

No Grupo Social ONCE temos como propósito a igualdade de oportunidades para persoas con discapacidade. Para logralo, non só destinamos os recursos necesarios en cada unha das áreas, senón que o facemos sempre garantindo a diversidade dos equipos e seres humanos que o compoñen.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

DIVERSIDAD Iguales en diversidad

Iguais en diversidade

No Grupo somos iguais en diversidade e asegurámonos de que cada persoa, independentemente do seu xénero, orientación sexual, idade, lugar de nacemento ou se ten algunha discapacidade, conviva nun contorno estable de inclusión e tolerancia, tanto no ámbito social coma, sobre todo, no laboral.

Por iso, sumámonos á celebración do Mes Europeo da Diversidade 2024, que se celebra cada mes de maio para incidir nos esforzos que se realizan para xerar contornos inclusivos e diversos para todas as persoas, sexan como sexan, aproveitando o que nos fai diferentes para fortalecer equipos heteroxéneos e onde todos facemos achegas.

Como traballa o Grupo Social ONCE a diversidade?

Existen varios ámbitos onde o Grupo traballa para fomentar a diversidade dos seus equipos e que ningunha persoa se vexa discriminada no seu ámbito social e de traballo por algunha das seguintes características:

Discapacidade
No Grupo Social ONCE traballamos para que as persoas con discapacidade estean plenamente integradas na sociedade e no ámbito laboral con igualdade de oportunidades. O Grupo conta con diferentes proxectos para que novos e maiores, homes e mulleres con discapacidade desenvolvan as competencias e habilidades necesarias para realizar no seu posto de traballo e que conten coa cualificación necesaria para levar a cabo calquera labor profesional en igualdade de condicións, sen discriminación algunha nin interna nin externa á entidade. Ademais do ámbito laboral, no Grupo Social ONCE tamén existen programas de voluntariado para o acompañamento e apoio a persoas con discapacidade en actividades deportivas, lúdicas e culturais, entre outras.

Ademais, afiánzase aínda máis a colaboración con organismos representativos doutros colectivos vulnerables, a raíz das alianzas establecidas durante tantos anos de inclusión.
Responsive Image
Xénero
Do total de persoas traballadoras do Grupo Social ONCE en toda España, máis do 44% son mulleres. E queremos seguir buscando unha paridade real que non amose distinción algunha, que permita conciliación laboral-familiar, que non xere brecha salarial de ningún tipo nin desigualdades laborais. Neste sentido, existen numerosos programas internos nas nosas áreas social, fundacional e empresarial (ONCE, Fundación ONCE e Ilunion) que fomentan a paridade de sexos en calquera equipo de traballo e a inclusión plena das mulleres en calquera grupo profesional e contorno, especialmente as que padecen algún tipo de discapacidade e incluso as que foron vítimas de violencia machista, coma por exemplo o proxecto Mulleres en Modo “ON-VG” de Inserta Empleo.

Ademais, afiánzase aínda máis a colaboración con organismos representativos doutros colectivos vulnerables, a raíz das alianzas establecidas durante tantos anos de inclusión.
Orientación sexual
No Grupo Social ONCE temos moi en conta e respectamos a identidade de xénero e a orientación sexual de cada persoa, un dereito universal e innato, propio de sociedades igualitarias. Por iso, existen numerosos programas e iniciativas internas para que exista un contorno laboral totalmente inclusivo e seguro, onde se traballa moi a fondo en proxectos para concienciar a todo o cadro de persoal neste sentido, favorecer a libre expresión e seguridade , así como dispoñer protocolos e servizos para evitar calquera tipo de acoso, desprezo ou discriminación a persoas que poidan considerarse do colectivo LGTBIQ+.

Iniciativas coma o Cupón da ONCE dedicado ao Orgullo ou o acordo entre Ilunion e FELGTB, sendo o principal obxectivo a promoción da inserción laboral de mulleres trans, con discapacidade, son algunhas actividades do Grupo por un ambiente san e seguro.
Responsive Image
Idade
A diversidade, en todas as súas variantes, enriquece ás persoas e aos equipos. Por iso, que nos cadros de persoal das diferentes áreas do Grupo Social ONCE convivan profesionais de distintas xeracións e décadas de nacemento debe servir para xerar oportunidades e inspiración en calquera ámbito, tendo en conta os puntos de vista de todas estas persoas, garantindo tamén, deste xeito, a integración en calquera equipo de traballadores de todas as idades coas súas perspectivas particulares en favor dunha produción plenamente equitativa e interxeracional.

No Grupo existen numerosas prestacións para os empregados e empregadas máis maiores, desde servizos específicos, condicións beneficiadas, horarios reducidos, incrementos salariais en función de antigüidade, así coma recoñecementos aos traballadores que levan moitos anos connosco para agradecerlles o seu compromiso e fidelidade.
Cultura
Desde o Grupo Social ONCE impulsamos a multiculturalidade como fonte de crecemento, innovación e cohesión das persoas, teñan a procedencia que teñan e sexan da etnia que sexan. A riqueza cultural do Grupo debe servir para potenciar o crecemento de cada individuo desde diferentes orixes e puntos de vista, baseado nas súas vivencias xeograficamente contextualizadas. Apostamos por que o talento, a tolerancia e o respecto pola  etnia, cultura e lugar de procedencia de cada persoa sexan a pedra angular desde a que construír proxectos e equipos saudables, garantindo a inclusión de todos os seres humanos en calquera contorno.

Ademais, o Grupo conta con fundacións de cooperación internacional, como FOAL, ou as lavanderías Ilunion en países como Colombia.
Responsive Image
Responsive Image