Acción internacional

ACCION INTERNACIONAL en mapa del mundo

Un mapa del mundo con pequeños logos del Grupo Social ONCE donde este actúa, especialmente casi todos los países de Europa, África, América latina y América del norte.

ACCIÓN INTERNACIONAL. Trasladamos nuestro modelo más allá de nuestras fronteras

Un niño leyendo braille en el colegio
TRASLADAMOS O NOSO MODELO MÁIS ALÓ DAS NOSAS FRONTEIRAS
A nosa paixón por xerar igualdade de oportunidades fainos mirar sempre máis lonxe e levar calquera da nosas accións incluso a outros continentes

Desde asociacións de persoas con cegueira ata comités e centros comprometidos con xente con diversas discapacidades, no Grupo Social ONCE facemos a nosa pequena achega en ampliar as nosas actividades para que en todo o mundo haxa un obxectivo común de lograr unhas condicións de vida óptimas para o desenvolvemento das persoas, independentemente das súas circunstancias.

Referencia ACCIÓN INTERNACIONAL del Grupo Social ONCE

ACCIÓN INTERNACIONAL del Grupo Social ONCE

A actividade internacional do Grupo Social ONCE: Un paso cara a inclusión social e un compromiso coa sostibilidade

1. Un modelo social e económico único no mundo

Miguel Carballeda en el Parlamento Europeo

O carácter único do noso modelo social impúlsanos a comprometernos cos dereitos das persoas con discapacidade, o xogo socialmente responsable e o desenvolvemento dunha economía social de impacto arredor do mundo. É por iso polo que, desde o Grupo Social ONCE, traballamos día a día para contribuír á mellora das oportunidades de inclusión e a plena autonomía das persoas cegas e con outras discapacidades de Europa, América Latina e outras partes do planeta.

O obxectivo da nosa actividade internacional é poñer ao servizo dos nosos socios internacionais un modelo global de inclusión, aberto, sostible e único, que vela pola autonomía e a visibilidade das persoas con discapacidade e que conta cun gran recoñecemento internacional, reforzado pola concesión de galardóns de tanto prestixio coma o premio Cidadán Europeo 2016 do Parlamento Europeo.

Convencidos de que o noso modelo de inclusión pode contribuír a xerar valor a nivel global, especialmente preto das persoas, desenvolvemos a nosa acción internacional a través da asistencia técnica e a participación activa na creación de contornos de cooperación máis inclusivos, a través de partenariados con organismos multilaterais, fundacións e plataformas internacionais de dereitos das persoas con discapacidade, emprego, xogo responsable, cultura, turismo, economía social, multinacionais e demais actores do ámbito internacional.

Como entidade referente da economía social, traballamos a nivel internacional para sentar as bases dunha sociedade que inclúa ás persoas con discapacidade no ámbito laboral e social.

Xeramos, da man de todos os nosos aliados, oportunidades para crear contornos máis inclusivos que inclúan a discapacidade nas súas axendas, que promovan unha sociedade global con menos barreiras de accesibilidade e unha sociedade máis aberta que fomente o pleno desenvolvemento das persoas con discapacidade.

Impulsamos unha internacionalización e xeración de oportunidades propias do Grupo Social ONCE a través do seu modelo empresarial, fundacional, de emprego e de inclusión social. Un modelo que, progresivamente, obtén unha dimensión mundial e que forma parte do recoñecemento de España e da Unión Europea.

No Grupo Social ONCE, renovamos por cuarta vez un convenio de colaboración co Parlamento Europeo para impulsar accións en beneficio de persoas con discapacidade en Europa.

 

2. As bases da nosa actividade internacional

O marco no que a actividade do Grupo Social ONCE traballa a nivel internacional  susténtase en:

  • A Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade

  • As liñas de actuación da Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

  • A Estratexia Europea sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade 2021-2030

  • A Estratexia Internacional e europea do Grupo Social ONCE

Son piares que estruturan o desenvolvemento dun modelo de impacto social, que se estende de forma sincronizada desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion baixo a coordinación do Consello Xeral da ONCE. Todo iso co propósito de defender, salientar e impulsar os dereitos dos máis de mil millóns de persoas que teñen algunha discapacidade no mundo.

3. O ámbito da nosa actuación

O ámbito das nosas actuacións espállase por diversas rexións arredor do mundo, reivindicando a discapacidade cos enfoques de dereitos humanos, accesibilidade universal, inclusión educativa e laboral e acceso á información, a cultura e o transporte, todo iso de xeito transversal.

OTAE: un compromiso europeo

O alcance do noso compromiso esténdese por toda a Unión Europea e afiánzase día a día a través das múltiples interaccións coas diversas institucións europeas.

Baixo a coordinación da nosa Oficina Técnica para Asuntos Europeos (OTAE), construímos unha canle de colaboración constante e bidireccional coa Unión Europea  no seu conxunto (Parlamento, Comisión e Consello) á que sumamos outras entidades, desde organizacións de persoas con discapacidade visual ata plataformas de loterías, da economía social e do terceiro sector. Conséguense así representar os dereitos e intereses de máis de 87 millóns de cidadáns europeos que teñen algunha discapacidade.

FOAL: unha cooperación transatlántica

Desde o Grupo Social ONCE tampouco nos esquecemos das persoas cegas ou con baixa visión de Iberoamérica. Alí empezamos a traballar a finais do século pasado e en 1998 puxemos en marcha unha fundación específica para promover a plena inclusión social das persoas con discapacidade visual de América Latina (FOAL), intentando contribuír ao goce pleno e en condicións de igualdade dos seus dereitos humanos e liberdades fundamentais. E apoiámonos en todos os instrumentos de cooperación internacional para o desenvolvemento ao noso alcance e sobre a base da Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible.

Estendemos a nosa cooperación por 19 países de Latinoamérica mediante programas de educación, inclusión laboral e fortalecemento institucional de organizacións públicas, privadas ou da sociedade civil.  Así mesmo, enfocamos moitas da nosas actuacións no campo da rehabilitación e habilitación das persoas con discapacidade visual, e organizamos actividades tanto recreativas e deportivas coma de investigación e aplicación de novas tecnoloxías por gran parte do territorio.

A nosa misión principal é reducir o círculo de pobreza e exclusión asociado á discapacidade potenciando as capacidades das persoas, apoiando ás súas e traballando de modo coordinado cos estados, centros educativos, empresas, entidades públicas e/ou privadas. Poñemos especial interese nos colectivos máis vulnerables, coma as rapazas e mulleres con discapacidade visual -as que viven en contornos rurais-, á poboación indíxena e ás persoas con xordocegueira.

VISITA A WEB DE FOAL

A rexión euromediterránea: unha zona de intercambio para que os dereitos das persoas con discapacidade estean representados

Desde o Grupo Social ONCE, xunto coa Unión polo Mediterráneo (UPM), colaboramos estreitamente para reivindicar os dereitos humanos, o emprego, a accesibilidade, o turismo e a igualdade de xénero como vías clave para a inclusión das persoas con discapacidade nos países da zona euromediterránea, por medio da promoción de proxectos de cooperación. Traballamos para combater os desafíos e limitacións das persoas con discapacidade e para fortalecer o noso vínculo cos países da rexión, co fin de construír todo tipo de alianzas e sinerxías a favor da inclusión.

4. A nosas áreas executivas no exterior

ONCE: loterías responsables para servizos sociais comprometidos 

Desde a área Internacional de Xogo da ONCE procuramos difundir o noso modelo de lotería social, segura y responsable máis aló das nosas fronteiras, cunha estrutura única no mundo que destaca polo seu carácter diferencial dentro do sector de xogo.

Traballamos día a día para dar a coñecer o modelo da ONCE a través da súa participación en todas as asociacións internacionais sectoriais ás que pertence (European Lotteries, World Lottery Association e a Corporación Iberoamericana de Loterías), así coma en eventos e foros internacionais, presenciais ou dixitais, relacionados co sector do xogo responsable, seguro e social.

No Grupo Social ONCE consideramos fundamental traballar na concienciación e sensibilización social, impulsando o desenvolvemento de proxectos de xogo a escala mundial, que xeren novas oportunidades para as persoas con discapacidade. Para iso promovemos acordos con operadores de lotería e asociacións de persoas con discapacidade doutros países que permitan desenvolver mercados de xogo de forma sostible, conciliando a rendibilidade económica coa contribución social.

Os servizos sociais da ONCE están na vangarda, ofrecendo un marco de apoio a estudantes cegos ou con baixa visión Erasmus ou de América Latina, así como apoiando de forma decidida a inclusión en España de persoas refuxiadas de conflitos, tales coma a guerra en Ucraína ou apoiando a educación de nenos cegos nos campos de refuxiados saharauís.

Fundación ONCE: formación, o emprego e a accesibilidade universal

A nivel internacional, articulamos un instrumento de cooperación para o desenvolvemento a través da nosa Fundación ONCE para a Cooperación e Inclusión Social de Persoas con Discapacidade. Un ambicioso proxecto que, desde 1988, promove, favorece e impulsa proxectos enmarcados no ámbito da formación, o emprego e a accesibilidade universal, co fin de mellorar as condicións de vida das persoas con outras discapacidades dentro e fora de España.

Por medio do noso modelo Inserta, xunto ao apoio de socios locais, promovemos a inserción laboral das persoas con discapacidade tanto en América Latina coma en Portugal e Marrocos. Así mesmo, esforzámonos para xerar oportunidades formativas e fomentar a accesibilidade universal a nivel mundial.

Fundación ONCE é tamén un modelo internacional no desenvolvemento de coñecemento no ámbito da accesibilidade para persoas con discapacidade, incluíndo partenariados estratéxicos con grandes empresas tecnolóxicas como Microsoft ou organismos internacionais coma a Organización Mundial do Turismo.

Ilunion: economía social, persoas, excelencia, transformación e sostibilidade

A través do noso modelo Ilunion, damos a coñecer un grupo empresarial único no mundo, que destaca pola transformación e a excelencia enfocado nas persoas e a sostibilidade.

Por medio da instauración de diferentes establecementos a nivel internacional, seguimos a xerar emprego digno e de calidade máis aló da nosas fronteiras, demostrando que a rendibilidade social e económica son viables dentro e fora de España.

Ilunion, a través das súas lavanderías industriais, estableceuse en Colombia con dúas lavanderías que xeran emprego digno para persoas con discapacidade. Tamén se  transformou nun socio estratéxico das organizacións multilaterais americanas e europeas para promover un desenvolvemento accesible para todos.

5. Un sistema de alianzas e partenariados singular

No Grupo Social ONCE establecemos unha rede de alianzas estratéxicas internacionais, onde participamos en máis de 40 redes internacionais que representan o movemento de persoas con discapacidade (a Unión Mundial de Cegos ou a Unión Europea de Cegos); a economía social (Economía Social Europea ou Philea); a Lotería con propósito (as Asociacións Mundial e Europea de Lotería); os servizos para as persoas con discapacidade (a Asociación Europea de Servizos para Persoas con Discapacidade ou o Consorcio Internacional para a Educación de Persoas con Discapacidade Visual), así coma órganos de harmonización internacional (Consellos Internacional e Iberoamericano do Braille ou o Consorcio Daisy).

Do mesmo xeito, establecemos alianzas con organismos internacionais e multilaterais tales coma o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvemento, o Banco Europeo de Investimentos ou o Banco de Desenvolvemento de América Latina, entre outros. Ademais, o partenariado estratéxico diríxese cara axencias de Nacións Unidas tales coma UNICEF ou a Comisión Económica para América Latina e o Caribe (CEPAL).

Dentro das alianzas estratéxicas destaca o Programa Iberoamericano de Discapacidade, creado dentro do esquema da Secretaría Xeral Iberoamericana, cuxa asistencia técnica recae no Grupo Social ONCE. A través dun fondo multipaís, traballa na calidade normativa da rexión en relación coas persoas con discapacidade.