Memorias, revistas e podcasts

COMUNICACIONES, REVISTAS E INFORMES del Grupo Social ONCE

No Grupo Social ONCE contamos cun gran número de publicacións, revistas, informes, podcasts, newsletters, seminarios... Nesta sección recompilamos algunhas que mostran como somos e o que facemos  

Así Somos

"Así Somos" Grupo Social ONCE é a revista dixital na que, quincenalmente, con gran percorrido de texto, imaxe  e moito son, poderás acceder a toda a actualidade do Grupo, dividida por seccións como solidariedade, política social, internacional, vivir sen barreiras, educación…e coñecer as liñas de actuacións presentes e futuras. Non o perdas!

COMUNICACIONES, REVISTAS E INFORMES Así Somos Podcast

Avances en materia de discapacidad en la presidencia española de la UE

Informe del periodo de julio a diciembre de 2023.

Informe de Valor Compartido 2022

Resumo executivo agregado do Grupo Social ONCE en versión interactiva e PDF

Perfiles

Perfiles é a gran Revista Xeral de Política Social, o máximo expoñente e referente do sector. Unha publicación pioneira e histórica en xornalismo social que, desde 1985, chega cada mes puntualmente á cita cos seus lectores. 

Red Visual

Revista Especializada en Discapacidade Visual que promove a ONCE e publica semestralmente. Referente académico e profesional en materia de discapacidade visual. Unha publicación para profesionais que tamén é divulgativa.

Servimedia

Creada en 1988, é a terceira axencia informativa máis destacada a nivel estatal. Líder en información social, que sitúa ao mesmo nivel que outras seccións coma política nacional ou economía. Experta en políticas sociais e en dar voz á sociedade civil e ás persoas.

Discapnet

Discapnet é, segundo a consultora especializada McKinsey, o único portal global estatal de referencia en materia de discapacidade. Promovido por Fundación ONCE no ano 1999 e cunha perspectiva transversal do mundo das discapacidades.

Biblioteca de Fundación ONCE

Un mundo de publicacións sobre discapacidade.
A lectura non dá sabedoría, dá coñecemento.

COMUNICACIONES, REVISTAS E INFORMES Podcasts y biblioteca Fundación ONCE

 

Podcast Cultura ONCE:

 

Podcast Arroba Sonora:

 

Podcast: ONCE Andalucía:

 

Podcast Ilu Sonora: ONCE Catalunya:

TRANSPARENCIA Y MEMORIAS del Grupo Social ONCE

Modelo exemplar en transparencia e claridade

No Grupo Social ONCE caracterizámonos pola total transparencia na xestión desde a nosa creación hai máis de oito décadas. A nosa actividade execútase en todos os puntos da xeografía española e en moitos lugares fora do país e, en todos eles, velamos por unha xestión transparente e próxima para a sociedade. Deste xeito, comprometémonos coa transparencia informativa na xestión de toda a súa actividade, achegando cada ano a publicación das memorias, e na súa información diaria, unha rigorosa explicación da intensa e diversa carteira de produtos e servizos que ofertamos á cidadanía, así como o resto de actividades. Todo sen esquecer o alto nivel de auditoría tanto de organismos públicos como privados ao que se someten as nosas contas cada ano.

Este compromiso reforza a situación no ámbito da xestión excelente e a razón de ser do Grupo Social ONCE para facer partícipes a todas as persoas das accións e actividades que se levan a cabo.

A comunicación ten un papel vital dentro do noso compromiso, coa presentación anual do Informe de Valor Compartido (IVC) do Grupo Social ONCE. Aquí podes consultar os números máis recentes:

Descargar Informe de Valor Compartido 2021  Descargar Informe de Valor Compartido 2020  Descargar Informe de Valor Compartido 2019

Hemeroteca completa de memorias anuais do Grupo Social ONCE

Este informe é máis ca un compendio, é o resultado dun exercicio no que se conta como son os recursos que é capaz de xerar este Grupo Social, Empresarial e Fundacional, e como son destinados de forma substancial a mellorar a vida das persoas a través de: proxectos de xeración de emprego de calidade; programas de formación e desenvolvemento en todos os niveis de idade; apoio aos emprendedores; desenvolvemento e concienciación da accesibilidade; apoio á autonomía persoal en todos os ámbitos da vida…

O Informe de Valor Compartido é unha comunicación que xera altos índices de confianza pola súa claridade e proximidade, dando voz a un gran colectivo de persoas moi diversas e ao longo de toda a xeografía deste país, onde no Grupo Social ONCE estamos moi presentes.

Xeramos nos nosos propios recursos de maneira autónoma e independente. Neste sentido, o 70% dos ingresos proceden das loterías responsables, seguras e sociais, sendo o 30% restante xerado da actividade das empresas que forman parte do Grupo Social ONCE, co que se constitúe un proxecto socioeconómico único no mundo no que teñen cabida sectores tan diversos coma Contact Center, Seguridade, Lavanderías, Residencias, Hoteis, Retail, Sociosanitario e Facility Services, entre outros, sempre procurando a rendibilidade económica pero, especialmente, para poder xerar inclusión a través do emprego de miles de persoas con discapacidade.

Pola súa banda, as nosas loterías son rotundamente responsables, porque se realiza un labor de certificación e requirimentos para poñelas a disposición da sociedade; son seguras, porque se coida moito o proceso de comercialización, desde a fase de deseño ata a súa venda; e son sociais porque todos todos os recursos se dedican á inclusión das persoas con discapacidade.

De cada euro que se recada das diferentes modalidades de loterías (con datos de 2021), o 55,1% destínase ao pago de premios, o 32,9% a salarios, cargas sociais e gastos de xestión; o 9,6% a investimento social directo para persoas cegas ou con outras discapacidades; e o 2,4% a investimento de futuro. O cupón e o resto de modalidades de xogo son, por tanto, o motor que fai posible que o Grupo Social ONCE poida levar a cabo o seu labor cada día, o seu propósito de marca, que non é outro que lograr que máis e máis persoas con discapacidade vexan que as súas vidas teñen as mesmas oportunidades que calquera outro cidadán.