Diversitat en el Grup Social ONCE

DIVERSIDAD Mayo de 2024, mes de la diversidad

En el Grup Social ONCE tenim com a propòsit la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat. Per assolir-lo, no només destinem els recursos necessaris a cadascuna de les àrees, sinó que ho fem sempre garantint la diversitat dels equips i éssers humans que el componen.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

DIVERSIDAD Iguales en diversidad

Iguals en diversitat

En el Grup som iguals en diversitat i ens assegurem que cada persona, independentment del seu gènere, orientació sexual, edat, lloc de naixement o si té alguna discapacitat, convisqui en un entorn estable d'inclusió i tolerància, tant en l’àmbit social com, sobretot, en el laboral.

Per això, ens sumem a la celebració del Mes Europeu de la Diversitat 2024, que se celebra cada mes de maig per incidir en els esforços que es realitzen per generar entorns inclusius i diversos per a totes les persones, siguin com siguin, aprofitant el que ens fa diferents per enfortir equips heterogenis i en els quals tots aportem.

Com treballa el Grup Social ONCE la diversitat?

Hi ha diversos àmbits en què el Grup treballa per fomentar la diversitat dels seus equips i que cap persona es vegi discriminada en el seu àmbit social i de treball per alguna de les característiques següents:

Discapacitat
En el Grup Social ONCE treballem perquè les persones amb discapacitat estiguin plenament integrades en la societat i en l'àmbit laboral amb igualtat d'oportunitats. El Grup compta amb diferents projectes perquè joves i grans, homes i dones amb discapacitat desenvolupin les competències i habilitats necessàries per realitzar en el seu lloc de treball i que disposin de la qualificació necessària per dur a terme qualsevol tasca professional en igualtat de condicions, sense cap discriminació ni interna ni externa a l'entitat. A més de l'àmbit laboral, en el Grup Social ONCE també hi ha programes de voluntariat per a l'acompanyament i suport a persones amb discapacitat en activitats esportives, lúdiques i culturals, entre d'altres.

A més, es referma encara més la col·laboració amb organismes representatius d'altres col·lectius vulnerables, arran de les aliances que s’han establert durant tants anys d'inclusió.
Responsive Image
Gènere
Del total de persones treballadores del Grup Social ONCE a tot Espanya, més del 44% són dones. I volem seguir cercant una paritat real que no mostri cap distinció, que permeti conciliació laboral i familiar, que no generi bretxa salarial de cap tipus ni desigualtats laborals. En aquest sentit, hi ha nombrosos programes interns en les nostres àrees social, fundacional i empresarial (ONCE, Fundació ONCE i Ilunion) que fomenten la paritat de sexes en qualsevol equip de treball i la inclusió plena de les dones en qualsevol grup professional i ambient, especialment les que pateixen algun tipus de discapacitat i fins i tot les que han estat víctimes de violència masclista, com per exemple el projecte Dones en Mode “ON-VG” d’Inserta Ocupació.

A més, en les diferents àrees del Grup Social comptem amb figures com la de les persones Agents d'Igualtat o el sempre present Observatori d'Igualtat d'Oportunitats del Grup Social ONCE.
Orientació sexual
En el Grup Social ONCE tenim molt en compte i respectem la identitat de gènere i l'orientació sexual de cada persona, un dret universal i innat, propi de societats igualitàries. Per això, hi ha nombrosos programes i iniciatives internes perquè hi hagi un entorn laboral totalment inclusiu i segur, en el qual es treballa molt a fons en projectes per conscienciar tota la plantilla en aquest sentit, afavorir la lliure expressió i seguretat, així com disposar protocols i serveis per evitar qualsevol tipus d'assetjament, menyspreu o discriminació a persones que es puguin considerar del col·lectiu LGTBIQ+.

Iniciatives com el Cupó de l'ONCE dedicat a l'Orgull o l’acord entre Ilunion i FELGTB, en què el principal objectiu és la promoció de la inserció laboral de dones trans, amb discapacitat, són algunes activitats del Grup per un ambient sa i segur.
Responsive Image
Edat
La diversitat, en totes les seves variants, enriqueix les persones i els equips. Per això, que en les plantilles de les diferents àrees del Grup Social ONCE convisquin professionals de diferents generacions i dècades de naixement ha de servir per generar oportunitats i inspiració en qualsevol àmbit, tenint en compte els punts de vista de totes aquestes persones i garantint, també, d’aquesta manera, la integració en qualsevol equip de treballadors de totes les edats amb les seves perspectives particulars a favor d’una producció plenament equitativa i intergeneracional.

En el Grup hi ha moltes prestacions per als empleats i empleades més grans, des de serveis específics, condicions beneficiades, horaris reduïts, increments salarials en funció d'antiguitat, així com reconeixements als treballadors que porten molts anys amb nosaltres per agrair-los el seu compromís i fidelitat.
Cultura
Des del Grup Social ONCE impulsem la multiculturalitat com a font de creixement, innovació i cohesió de les persones, tinguin la procedència que tinguin i siguin de l'ètnia que siguin. La riquesa cultural del Grup ha de servir per potenciar el creixement de cada individu des de diferents orígens i punts de vista basats en les seves vivències contextualitzades geogràficament. Apostem perquè el talent i la tolerància i el respecte per l’ètnia, la cultura i el lloc de procedència de cada persona siguin la pedra angular des de la qual es puguin construir projectes i equips saludables, que garanteixin la inclusió de tots els éssers humans en qualsevol entorn.

A més, el Grup disposa de fundacions de cooperació internacional, com FOAL, o les bugaderies Ilunion en països com Colòmbia.
Responsive Image
Responsive Image