Propòsit, valors i visió de futur 

2023 NUESTRO PROPÓSITO, VALORES Y VISIÓ DE FUTURO: Nuestro propósito

El nostre propòsit és la consecució de l'autonomia personal i plena inclusió de les persones amb ceguesa o altres discapacitats sota el principi de la igualtat d'oportunitats. Ho fem creant un model garant i sostenible, líder en economia social, que demostra cada dia que la inclusió és rendible, econòmicament i socialment.

GALERÍA MULTIMEDIA. Vídeo destacado Iguales

 

2023 NUESTRO PROPÓSITO, VALORES Y VISIÓN DE FUTURO: La esencia del Grupo radica en una actitud

L’essència del Grup radica en una actitud

Volem que persones amb discapacitat siguin generadores de les seves pròpies oportunitats com a actors i no com a mers espectadors.

Iguals és la idea força del Grup Social ONCE, amb la qual s'identifica el seu propòsit, la seva raó de ser en el seu dia a dia i l'expressió que resumeix l'actitud dels qui l’integren.

Iguals són les persones amb discapacitat i sense, que es fan iguals en visibilitzar que es poden tenir les mateixes oportunitats a la feina, a l'escola, al carrer, a casa, quan viatgen, quan naveguen per internet, quan utilitzen serveis públics, quan accedeixen a la cultura, quan emprenen, quan dissenyen i creen, quan practiquen esport, quan fan tasques rutinàries, quan es mouen… iguals en oportunitats.

Aquesta essència portada al propòsit del que fem ens condueix fins aquí, a estar presents en el dia a dia de la societat, i ens portarà al futur.

L'objectiu és construir un futur molt més just i responsable sense deixar a ningú enrere, perquè la discapacitat no constitueixi per si mateixa una causa de discriminació. Si ho aconseguim, qualsevol persona, independentment de la seva condició, podrà tenir les mateixes oportunitats en qualsevol àmbit de la vida i accedir de manera equitativa i justa a una feina, estudis o serveis en igualtat de condicions. Per assolir-ho, el Grup Social ONCE posa l'accent en quatre eixos fonamentals que són la formació, l'ocupació, la tasca social i l'accessibilitat.

2023 NUESTRO PROPÓSITO, VALORES Y VISIÓ DE FUTURO: Los valores que nos mueven

Els valors que ens mouen

El Grup Social ONCE trasllada la seva idea força i actitud de marca mitjançant un conjunt de valors: transparència, solidaritat, confidencialitat, equitat, compromís, integritat, humilitat, respecte, innovació, responsabilitat i sostenibilitat.

A més, hi ha una sèrie d'atributs que permeten construir la identitat del Grup. Això es reflecteix a través dels colors d’Oncelio, l'isotip i la representació visual de tot el que és el Grup Social ONCE.

Responsive Image

Verd

Mostra el que és el Grup Social ONCE. És un projecte sostenible, sòlid i compromès amb el medi ambient, així com durador. Incidint en totes les àrees ESG i ajudant els altres a fer-ho. Aquesta cama és la que va fer arrencar el camí del Grup Social ONCE, a través de la seva àrea social, ja fa 85 anys.

Verd

Mostra el que és el Grup Social ONCE. És un projecte sostenible, sòlid i compromès amb el medi ambient, així com durador. Incidint en totes les àrees ESG i ajudant els altres a fer-ho. Aquesta cama és la que va fer arrencar el camí del Grup Social ONCE, a través de la seva àrea social, ja fa 85 anys.

Vermell

És el reflex de la responsabilitat, del compromís amb l'entorn en el qual operem i amb la diversitat de persones amb discapacitat i sense, perquè aquesta és la veritable inclusió social. És la solidaritat amb altres discapacitats el que permet que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.

Blau

La professionalitat i la competitivitat. Mostra el talent necessari per fer avançar les empreses socials, construint una societat més justa. No només és important generar ocupació i fomentar la qualificació professional, sinó que aquestes siguin sostenibles, tant econòmicament com socialment.

Blanco

Representa innovación social, superación constante y superación personal. Innovación para el Grupo Social ONCE supone no dejar de superar obstáculos, adaptar entornos y pensar en cómo concienciar a otros para conseguir la accesibilidad universal. Representa también la identidad del Grupo para afrontar nuevos retos con equilibrio y paso firme.

2023 PROPÓSITO, VALORES Y VISIÓN DE FUTURO. Iguales son todas las personas con y sin discapacidad - Bloque 2