Responsabilitat ESG

2023 RESPONSABILIDAD ESG. Estamos en los mejores rankings NUEVO

Amb el terme ESG (ASG en català) s'expliquen els criteris ambientals, socials i de governança. Tres aspectes que el Grup Social ONCE manté avui dia i va posar en pràctica des de la seva creació fa vuit dècades, tota una referència en Responsabilitat.

Ens trobem en els millors rànquings de reputació
Responsabilitat
ESG
Reputació
Empresarial

Les diferents veus de la nostra societat (Font MERCO) ens han atorgat una posició en els rànquings més solvents de reputació a Espanya:

Responsive Image


Aquesta posició és el resultat d'un treball constant sempre convençuts que generar valor en el nostre entorn és la forma que tenim en el Grup Social ONCE d'agrair a la ciutadania el seu suport.


Al llarg de la història, el Grup Social ONCE ha acumulat una gran reputació i acceptació social, gràcies a la seva proximitat, a la loteria responsable, segura i social, a la qualitat i innovació dels serveis socials i a l'ètica aplicada en tots els àmbits empresarials i socials.

2023 RESPONSABILIDAD ESG. Nuestra contribución está en las acciones diarias

La nostra contribució es troba en les accions diàries:

Cada vegada són més les eines amb les quals el Grup Social ONCE (ONCE, Fundació ONCE i Ilunion) compta per continuar sumant passos i contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), concretament: salut, benestar, treball decent, igualtat de gènere, creixement econòmic, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsable, acció pel clima, pau, justícia i institucions sòlides i aliances per assolir objectius. Col·laborant a consolidar una economia inclusiva, circular i sostenible que no deixi a ningú enrere.

 

RESPONSABILIDAD ESG. Responsables con el medio ambiente

En l’aspecte ambiental: cuidem casa nostra
100% del paper que fem servir a loteries procedeix de boscos sostenibles
24.9% de la nostra energia prové de fonts renovables
643.5 tones d'emisions CO2 evitades a nostres budageries
100% de la maquinària reemplaçada a l’ONCE evita sorolls i gasos contaminants
 

 

Per al planeta, tant materials com residus són importants. Estem en constant moviment per reduir el nostre impacte ambiental i aquests esforços cada vegada guanyen més terreny en les nostres tres àrees (ONCE, Fundació ONCE i Ilunion).

Amb l'objectiu de crear un entorn més just per a tots, des de 2021 impulsem diferents iniciatives. Per exemple, disminuir la contaminació atmosfèrica, incloent-hi l'acústica i lumínica, entre moltes d’altres. Els passos que fem són ferms cap a la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i l'impuls de l'eficiència energètica.

Tot això ho duem a terme estant prop dels teus interessos. Perquè la sostenibilitat, quan se centra en les persones, deixa de ser una meta llunyana i permet que tots siguem protagonistes del canvi.

També, des de la nostra àrea empresarial Ilunion, hem posat en marxa projectes com Llewo, Recycling4all i Bosc Ilunion que conjuminen rendibilitat, impacte social i descarbonització, i contribueixen a la consolidació d’Ilunion com una empresa cada vegada més forta en la gestió d'aspectes ASG.

En l'aspecte social: la nostra essència

Contribuyendo con nuestro compromiso de crear un entorno más justo para todos Gràcies a l'enfocament social, en l'actualitat el 44% dels empleats del Grup Social ONCE són dones i un 62% dels nostres treballadors persones amb alguna discapacitat.

 

La S és el cor d’allò que fem i se sustenta en la confiança que ens tens cada vegada que esculls els nostres productes o serveis. Treballar avui per consolidar una economia inclusiva, circular i sostenible que ens inclogui a tots per igual és la S social.

Alguns exemples de la nostra activitat social són:

En el Grup Social ONCE, podem confirmar que són moltes les aliances que ens ajuden a complir totes les fites que ens proposem. Ser sostenible també és ser aliat, saber treballar i formar part de l'ecosistema empresarial i social que ens envolta. La Fundació ONCE treballa per assegurar aquests compromisos socials: el Programa 'Per Talent Digital' per al desenvolupament de competències en l’àmbit digital i Inserta Ocupació per a l’orientació laboral.

Sabem que els beneficis del treball van més enllà d'una satisfacció econòmica, impliquen projectes de vida. Per això, considerem que la nostra aportació ha de superar l’aspecte professional per formar les anomenades “habilitats toves” o “soft skills”. Tant la motivació com el benestar emocional de les persones són essencials per al seu desenvolupament. Amb el Programa ‘Per talent digital՚ desenvolupem competències en l'àmbit digital perquè els més joves hi participin i facin aportacions a altres joves.

Que les persones tinguin les mateixes oportunitats en la “internet de les coses” ens mou a emprendre programes d'accessibilitat de les noves tecnologies com el Programa Reina Letizia per a la inclusió i l'impuls del projecte Ga11y sobre videojocs accessibles, entre d’altres.

Amb el compromís de promoure la igualtat de tracte entre dones i homes, el 2009 vam crear l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats del Grup Social ONCE. Aquest promou la reflexió sobre la realitat actual i proposa línies de millora en els nivells de participació activa de la dona.

A més, l'Observatori analitza la situació de totes les dones, especialment amb discapacitat, tant des de la perspectiva d'accés a l'ocupació o altres serveis socials, així com en la seva participació en política, gestió o representació sindical.

En la governança:

El nostre Govern corporatiu s'elegeix mitjançant la votació dels afiliats de l’ONCE en un procés democràtic. S’hi cuida la composició i diversitat i s'hi assegura la representació de persones amb discapacitat i sense. A través del nostre Govern, i d'un procés de transparència i rendició de comptes, garantim una bona administració dels recursos i l'assignació íntegra al nostre objectiu social.

Ens regim pel respecte als drets humans i codis rigorosos de conducta. Garantim condicions dignes de qualitat de vida per a totes les persones que treballen amb nosaltres.

Enfocats en el futur, les persones

En pensar en els criteris ASG (Ambiental, Social i de Governança, o ESG com l’acrònim en anglès) automàticament pots centrar els teus pensaments en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. Qüestions, sens dubte, a les quals cal fer molta atenció. Tanmateix, últimament som cada vegada més conscients que la sostenibilitat és un terme ampli, que s’ha d’entendre com un entramat d'elements interrelacionats que mai es poden separar de la S de social i, sobretot, que marquen el nostre acompliment com a Grup. Com a Grup Social ONCE confirmem -i avancem-, any rere any, que treballem per assegurar un model de creació d'ocupació que gaudeixi de legitimitat, coherència i constància en tot allò que promovem.

Des de les nostres marques ONCE, Fundació ONCE i Ilunion, hem mostrat un ferm compromís per continuar millorant i augmentant l'abast de tot el que fem, sempre alineats amb un sòlid objectiu: continuar creixent amb criteris ESG, seguir sent competitius i sempre reforçant la nostra dimensió social, els compromisos ambientals i de bon govern.

Les organitzacions en el futur tindran els criteris ESG inclosos com a part del seu dia a dia. Més que un requeriment que cal complir formarà part d'una cultura empresarial, del projecte de futur. Nosaltres, en el Grup Social ONCE, ho estem assolint gràcies a la teva confiança, basada en la nostra manera de fer de vuit dècades i, si ens queda gaire camí, el volem recórrer com fins ara, amb tu.

Tot això ho duem a terme escoltant i estant a prop dels grups que donen veu a la nostra societat, sent part de les principals plataformes promotores de la sostenibilitat, i protagonistes dels principals canvis en aquest àmbit, així com col·laborant des de la perspectiva institucional. Som part de Forética, Spainsif, Fundació SERES, així com de programes i iniciatives, a Espanya i fora d'Espanya, que tenen com a objectiu aportar el nostre coneixement i experiència per millorar el nostre entorn i tenir un major impacte, a fi de generar aliances.

En el Grup Social ONCE estem convençuts que, en el futur, les organitzacions o seran molt més sostenibles o no seran. I el lideratge serà un lideratge responsable, sostenible i inclusiu, o si no, no serà lideratge.

La nostra contribució als ODS

8è aniversari de l’aprovació de l’Agenda 2030 i els ODS