ESG erantzukizuna

2023 RESPONSABILIDAD ESG. Estamos en los mejores rankings NUEVO

 ESG (ASG gaztelaniaz) terminoarekin ingurumen-, gizarte-, eta gobernantza-irizpideak azaltzen dira. ONCE Gizarte Taldeak gaur egun mantentzen dituen eta duela zortzi hamarkada sortu zenetik abian jarri zituen hiru alderdi, erreferentzia ezin hobea Erantzukizun-arloan.

Izen onen sailkapen onenetan gaude
1. ESG
Erantzukizuna
3. Enpresa-izen
ona

2022an, gure gizartearen ahots desberdinek (Iturria: MERCO) kokatu gaituzte Espainian ospe handiena duten izen onei buruzko sailkapenetan:

Responsive Image


Kokapen hori lan etengabearen emaitza da; izan ere, ONCE Gizarte Taldean herritarrei emandako babesa eskertzeko daukagun modua gure ingurunean balioa sortzea dela sinetsita gaude beti. 


Historian zehar, ONCE Gizarte Taldeak izen ona eta onarpen sozial handia lortu du, gertutasunagatik, loteria arduratsu, seguru eta sozialagatik, gizarte-zerbitzuen kalitate eta berrikuntzagatik eta enpresa- eta gizarte-esparru guztietan aplikatutako etikagatik

2023 RESPONSABILIDAD ESG. Nuestra contribución está en las acciones diarias

Gure ekarpena eguneroko ekintzetan dago:

ONCE Gizarte Taldeak (ONCE, Fundación ONCE Fundazioa eta Ilunion) gero eta tresna gehiago dauzka urratsak batzen jarraitzeko eta Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) lortzen laguntzeko, zehazki: osasuna, ongizatea, lan duina, genero-berdintasuna, hazkunde ekonomikoa, desberdintasunen murrizpena, hiri eta komunitate iraunkorrak, ekoizpen eta kontsumo arduratsua, klimaren aldeko ekintza, bakea, justizia eta helburuak lortzeko erakunde sendoak eta aliantzak. Inor atzean utziko ez duen ekonomia inklusiboa, zirkularra eta iraunkorra sendotzen lagunduz.

 

RESPONSABILIDAD ESG. Responsables con el medio ambiente

Ingurumenari dagokionez: Gure etxea zaintzen dugu
100% del papel que utilizamos en loterías procede de bosques sostenibles
24.9% de nuestra energía proviene de fuentes renovables
643.5 tona CO2 isuri saihestu dira gure garbitegietan
100% de la maquinaria reemplazada en ONCE evita ruidos y gases contaminantes
 

 

Planetarentzat, materialak zein hondakinak garrantzitsuak dira. Etengabe mugitzen ari gara gure ingurumen-inpaktua murrizteko, eta ahalegin horiek gero eta eremu handiagoa hartzen ari dira gure hiru arloetan (ONCE, ONCE Fundazioa eta Ilunion).

Guztiontzako ingurune bidezkoagoa sortzeko helburuarekin, 2021etik hainbat ekimen bultzatu ditugu. Adibidez, kutsadura atmosferikoa murriztea, akustikoa eta argizkoa barne, beste askoren artean. Berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko eta energia-eraginkortasuna bultzatzeko bidean, urrats sendoak ematen ditugu.

Hori guztia zure interesetatik gertu egoten egiten dugu. Izan ere, iraunkortasunak, pertsonengan ardazten denean, urruneko jomuga izateari uzten dio eta  gu aldaketaren protagonista izatea ahalbidetzen du.

Era berean, gure enpresa-eremutik, Ilunionetik, Llewo, Recycling4all eta Bosque Ilunion/Ilunion Basoa bezalako proiektuak jarri ditugu martxan, errentagarritasuna, eragin soziala eta deskarbonizazioa batzen dituztenak, Ilunion ISG alderdien kudeaketan gero eta indartsuagoa den enpresa gisa sendotzen lagunduz.

Arlo sozialean: Gure muina

Contribuyendo con nuestro compromiso de crear un entorno más justo para todos Ikuspegi sozialari esker, gaur egun ONCE Gizarte Taldeko langileen % 44 emakumeak dira eta % 62 desgaitasunen bat duten pertsonak.

 

S letra egiten dugunaren bihotza da, eta gure produktuak edo zerbitzuak aukeratzen dituzun bakoitzean duzun konfiantzan oinarritzen da. Gaur egun guztiok berdin barne hartuko gaituen ekonomia inklusiboa, zirkularra eta iraunkorra sendotzeko lan egitea S soziala da.

Hona hemen gure ekintza sozialaren zenbait adibide:

ONCE Gizarte Taldean baiezta dezakegu aliantza askok laguntzen digutela nahi ditugun mugarriak betetzen. Iraunkorra izatea aliatua izatea ere bada, lan egiten jakitea eta inguratzen gaituen enpresa- eta gizarte-ekosistemaren parte izatea. ONCE Fundazioak konpromiso sozial horiek ziurtatzeko lan egiten du: Por Talento Digital/ Talentu Digitalare Alde programa,  esparru digitalean gaitasunak garatzeko, nserta Empleo lan-orientaziorako.

Badakigu lanaren onurak gogobetetze ekonomikotik harago doazela, bizi-proiektuak dakartzatela. Horregatik, uste dugu gure ekarpenak arlo profesionala gainditu behar duela "trebetasun bigunak" edo "soft skills" deiturikoak osatzeko. Pertsonen motibazioa eta ongizate emozionala funtsezkoak dira haien garapenerako. "Talentu Digitalaren Alde" programarekin, gaitasunak garatzen ditugu eremu digitalean, gazteenek beste gazte batzuei ekarpenak eginez parte har dezaten.

Pertsona guztiek aukera berberak izateak “gauzen internetean“  teknologia berrien irisgarritasun-programei ekitera bultzatzen gaitu, hala nola Letizia erregina programa, inklusiorako, eta  bideo-joko irisgarriei buruzko Ga11y proiektuari emandako bultzada, besteak beste.

Emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasuna sustatzeko konpromisoarekin, 2009an ONCE Gizarte Taldearen Aukera Berdintasunaren Behatokia sortu genuen. Horrek egungo errealitateari buruzko hausnarketa sustatzen du, eta emakumearen parte-hartze aktiboaren mailak hobetzeko ildoak proposatzen ditu.

Gainera, Behatokiak emakume guztien egoera aztertzen du, bereziki desgaitasuna dutenena, bai enplegua edo beste gizarte-zerbitzu batzuk lortzearen ikuspegitik, bai politikan, kudeaketan edo ordezkaritza sindikalean duten parte-hartzearen ikuspegitik.

Gobernantzan:

Gure gobernu korporatiboa ONCEko afiliatuen bozketaren bidez aukeratzen da, prozesu demokratiko batean. Bertan, osaera eta aniztasuna zaintzen dira, eta desgaitasuna duten eta ez duten pertsonen ordezkaritza bermatzen da. Gure gobernuaren bidez, eta gardentasuneko eta kontuak emateko prozesu baten bidez, baliabideak modu egokian administratzen direla eta gure helburu sozialari erabat esleitzen zaizkiola bermatzen dugu.

Giza Eskubideen errespetuaren eta jokabide-kode zorrotzen arabera jarduten dugu. Bizi-kalitatearen baldintza duinak bermatzen ditugu gurekin lan egiten duten pertsona guztientzat.

Etorkizunari eta personei begira

ISG (Ingurumenekoa, Soziala eta Gobernantzakoa, edo ESG ingelesezko akronimo gisa) irizpideetan pentsatzen, automatikoki ardaztu ditzakezu zure pentsamenduak klima-aldaketaren aurkako borrokan eta ingurumenaren babesean. Zalantzarik gabe, arreta berezia behar duten bi gai. Hala ere, azken aldiotan gero eta kontzienteago gara Iraunkortasuna termino zabala dela, elkarri lotutako elementuen multzo gisa ulertu beharrekoa, sozial hitzaren Stik banaezinak diren elementuak, alegia, eta, batez ere, Talde gisa dugun jarduna markatzen dutenak. ONCE Gizarte Talde gisa, urtez urte berresten dugu -eta aurreratzen dugu-, lanean ari garela sustatzen dugun guztian legitimitatea, koherentzia eta konstantzia izango dituen enplegua sortzeko moduko eredu bat bermatzeko.

ONCE, ONCE Fundazioa eta Ilunion  gure marketatik, konpromiso sendoa erakutsi dugu egiten dugun guztiaren irismena hobetzen eta handitzen jarraitzeko, betiere helburu irmo batekin lerrokatuta: ESG (ISG) irizpideekin hazten jarraitzea, lehiakorrak izaten jarraitzea eta, beti, gure dimentsio soziala eta ingurumenarekiko eta gobernu onarekiko konpromisoak indartzen jarraitzea.

Etorkizunean, erakundeek ESG (ISG) irizpideak izango dituzte eguneroko lanaren barruan. Bete beharreko eskakizun bat baino gehiago, enpresa-kultura baten parte izango da, etorkizuneko proiektuaren parte. Gu, ONCE Gizarte Taldean, zortzi hamarkadako gure lanean oinarritutako zure konfiantzari esker ari gara lortzen, eta bide luzea geratzen bazaigu, orain arte bezala egin nahi dugu, zurekin.

Dena gauzatzen dugu gure gizarteari ahotsa ematen dioten taldeak entzunez eta horietatik gertu egonez, iraunkortasuna sustatzen duten plataforma nagusien parte eta arlo horretako aldaketa garrantzitsuen protagonista izanez, eta erakunde-ikuspegitik lankidetzan arituz. Foréticaren, Spainsifen eta SERES Fundazioaren partaide gara, bai eta, Espainian eta Espainiatik kanpo, gure ingurunea hobetzeko eta eragin handiagoa izateko gure ezagutza eta esperientzia eskaini nahi duten programena eta ekimenena ere, aliantzak sortuz.

ONCE Gizarte Taldean erabat sinetsita gaude, etorkizunean, erakundeak askoz iraunkorragoak izango direla, edo, bestela, ez direla izango. Eta lidergoa, lidergo arduratsua, iraunkorra eta inklusiboa izango da, edo, bestela, ez da lidergoa izango.

GJHei egiten diegun ekarpena

2030 Agenda eta GJHak onartu zireneko 8. urteurrena.