Editar imagen banner principal

 

 

Gure asmoa, duela 85 urte baino gehiagotik, itsutasuna eta beste desgaitasun batzuk dituzten pertsonentzako aukera-berdintasuna lortzea da.

 

 

Gizarte-etorkizunaren alde beren ahalegina inbertitzen duten
68.700 langile baino
gehiago
mayor empleador
de España de
personas con y sin
discapacidad
empleador
mundial
de personas con
discapacidad
62,4% de la plantilla con
discapacidad
Aukera-berdintasunaren alde egiten dugu lan
persona guztientzat

desgaitasuna dutenentzat eta ez dutenentzat
ONCE Gizarte Taldea ONCEren,
ONCE Fundazioaren eta Ilunionen batura
Gizartearen etorkizunean
230.000.000 inbertitzen dituzte itsutasuna
edo beste desgaitasunen bat duten pertsonentzat
7.271 ikasle itsuk
jasotzen dute arreta eta ikasgeletan
26 eguneko enplegu sortu
ditugu desgaitasuna
duten pertsonentzat
2.584 proiektu
 finantzatu ditugu