Editar imagen banner principal

Pribatutasun-politika

 ESPAINIAKO ITSUEN ERAKUNDE NAZIONALAREN (ONCE) WWW.ONCE.ES  WEBGUNEAREN 
PRIBATUTASUN-POLITIKA

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren arabera (aurrerantzean, DBEO), webgunearen erabiltzaileak datu pertsonalak ematen baditu, ONCEren datu-babesaren arloko politika honako hau izango da:

Datuak biltzeko, erabiltzaileak baimena eman beharko du datu horiek ONCEren titulartasuneko fitxategietan sartu ahal izateko, eta datuak biltzeko formularioari erantsitako legendan zehazten den helbururako soilik prozesatuko dira. Formularioen bidez lortutako datuak Erabiltzaileak eskatutako zerbitzua edo informazioa eman ahal izateko ezinbestekoak direnak izango dira.

Fitxategiaren arduradun bakarra den aldetik, ONCEk konpromisoa hartzen du datu pertsonalak isilpean gordetzeko betebeharra eta datu horiek gordetzeko betebeharra betetzeko, datuak babes-maila egokiarekin tratatzeko, DBEOn ezarritakoaren arabera, eta beharrezkoak diren segurtasun-neurriak hartzeko, datuok aldatzea, galtzea, tratatzea edo hirugarren batzuek baimenik gabe eskuratzea saihesteko, baldin eta hirugarren horiek datuok erabiltzaileari eskatu zaizkion helburuetarako ez diren beste batzuetarako erabili ahal badituzte, teknologiaren egoera kontuan hartuta betiere.

Erabiltzaileak edozein unetan baliogabetu ahal izango du bere datuak tratatzeko baimena, eta, halaber, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko dituen eskubideak eta datuen tratamendua mugatzeko eta hari aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali beharko du helbide honetara: ONCEren Zuzendaritza Nagusia, Prado kalea 24, 28014 Madril; edo, bestela, mezu elektroniko bat bidali helbide honetara: dpdatos@once.es. Eskubide horiek baliatzea pertsonala da, eta, beraz, Erabiltzaileak berak bakarrik baliatu ahal izango ditu eskubide horiek, zuzenean edo legezko edo borondatezko ordezkari baten bidez, titular legitimoa den datu pertsonalei dagokienez.

Era berean, DBEOn eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean ezarritakoa betez, ONCEk ez du bitarteko elektronikoen bidez bidaliko erabiltzaileek berariaz baimendu ez duten publizitate-komunikaziorik. Gainera, ONCEk hartzailearen baimena badu posta elektronikoaren bidez merkataritza-komunikazioak jasotzeko, jakinaraziko zaio aukera duela merkataritza-komunikazioak bide elektronikoz jasotzeari eta emandako baimena ezeztatzeko prozedurari aurka egiteko, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo datuen tratamenduari aurka egiteko eskubideak baliatzeko ere, datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusitako moduan; horretarako, helbide elektroniko bat emango zaio bere eskubideak baliatzeko.