Autonomia

2023 AUTONOMÍA. Frase inicio

Nori gustatzen zaio besteen menpe egon behar izatea eguneroko bizitzan edo bizitza profesionalean edozein gauza egiteko?

Responsive Image

Batzuei errazak iruditzen zaizkie jarduera berberak egiteko beste batzuek ahalegin handiagoa eskatzen duten moduak  behar dituzte, edo denbora gehiago edo, zenbaitetan, ezin dituzte egin. Eta hori ez da beti gaitasunagatik gertatzen, baizik eta jarduera horiek egokituta ez egoteagatik edo jarduera horietara ez iristeagatik. Desberdintasun horren ondorioz, guztiok ez ditugu aukera berberak, eta, gizarte gisa, aurrera egiteko eta hazteko gaitasuna galarazten digu horrek.

ONCE Gizarte Taldean, desgaitasuna duten pertsona guztien autonomia lortzea da eta izango da lehentasun nagusia, eta, beraz, gure ekintzak autonomia hori lortzen laguntzera bideratzen dira. Denok geure kabuz moldatu nahi dugu eta gure potentziala ahalik eta gehien lortu, hori lortzen laguntzen dizugu!
 

2023 AUTONOMÍA. Bullet points

Irisgarritasun unibertsala

Ingurune fisikoak eta digitalak aldatzea, guztiontzako irisgarriak izan daitezen; politikak eta legeak azpimarratzea; arrapalak, soinuak, seinaletika irisgarria eta braillezko idazkunak jartzea eta beste ekimen batzuk  gure egunerokotasunaren parte dira. Pertsona guztiek prestakuntza- eta enplegu-aukerak berdintasunez eskuratzen dituztenean ere lortzen da autonomia.

Responsive Image

Soziala

Afiliatuen ongizatea hobetzeko hainbat jarduera garatzen ditugu. Informazioa, orientazioa eta aholkularitza emanez egiten dugu, bakoitzaren premien eta familia-ingurunearen banakako ebaluazioa egin ondoren.
Responsive Image

Fundaziokoa

Gure xedea da ingurunea, horren hornidura, produktuak eta zerbitzuak diseinatu, eraiki, egokitu eta mantentzean irizpideak eta estandarrak ezarri, ezagutu eta aplikatzea lortzeko lan egitea, horien irisgarritasun-mailak eskuratu, mantendu edo hobetu daitezen.
Responsive Image

Enpresakoa


Inguruneak eraldatzen eta pertsona guztien arteko aukera-berdintasuna ahalbidetzen aritzen gara.  Guztion irisgarritasun unibertsalean  sinisten dugu, leku guztietan.