Gobernantza eta gardentasuna

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. La transparencia forma parte de nuestro ADN

Gardentasuna gure DNAren parte da

ONCE Gizarte Taldean kudeaketaren erabateko gardentasuna dugu ezaugarri, eta duela zortzi hamarkada baino gehiago sortu ginenetik lagundu digu. Espainian eta herrialdetik kanpoko eku askotan jarduten dugu, eta, horietan guztietan, gure jarduera guztiaren kudeaketaren berri ematen diogu gizarteari.

Urtero gure memoriak argitaratuz eta eguneroko gure informazioan, herritarrei zer eskaintzen diegun, gure asmoa eta gizarteari laguntzeko gure jarduna ezagutarazten ditugu, esparru guztietan, sozialenetik ekonomikoenera. Hori guztia ONCE Gizarte Taldearen kontuak, urtero edo aldizka, izaten duten auditoretza-maila handia ahaztu gabe, bai erakunde publikoen aldetik bai pribatuen aldetik.

 

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. Nuestra estructura organizacional

Gure antolaketa-egitura

ONCE Gizarte Taldeak hiru ekintza-arlo ditu: soziala, fundaziokoa eta enpresakoa, eta beren zuzendaritza exekutiboen bidez gauzatzen dute beren jarduera. Arlo bakoitzak antolatzeko autonomia eta autonomia bereizia du, nahiz eta estrategia gainbegiratu, koordinatu eta zuzentzeaz arduratzen den goi-zuzendaritzako organo bat partekatzen duten: ONCEren Kontseilu Nagusia.

Kontseilu Nagusia pertsona itsuen eta ikusmen-desgaitasun larria dutenen gobernu- eta ordezkaritza-organo gorena da ONCEn. Horrez gain, kontseiluaren barruan maila goreneko exekutiboek ordezkatuta dauden ONCE Gizarte Talde osoaren hiru arlo nagusiak koordinatzen ditu.

Gainera, Erakundearen jarduera gainbegiratzea eta kontrolatzea Nazioko Gobernuaren eskumen esklusiboa da, ONCEren Babesletza Kontseiluaren bidez. Bertan, Erakundearen beraren ordezkaritzarekin batera honako ministerio hauek hartzen dute parte: Gizarte Eskubideak eta 2030 Agenda; Kontsumoa; Ogasuna; Herrizaingoa; Hezkuntza eta Lanbide Heziketa; eta Lana eta Gizarte Ekonomia.

 

Kontseilu Nagusia

1982tik, Kontseilu Nagusia afiliatuek aukeratzen dute, lau urtean behin egiten den prozesu demokratiko batean. Honako hauek zaintzeaz arduratzen da: erakundearen egonkortasun instituzionala eta finantzarioa; bere helburu sozialak eta elkartasunezkoak betetzen direla; bere baliabideak behar bezala administratzen direla, kudeaketa garden eta efizientearen bidez; harreman instituzionalak eta beste erakunde batzuekiko lankidetza artikulatzen direla; Erakundearen nortasun-ezaugarriak eta estatus juridikoa defendatzen direla; Giza Eskubideak errespetatzen direla, afiliatuek askotariko partaidetza dutela eta erabat gizarteratzen direla; eta lan-kontratuko langile guztientzat bizi-kalitatearen baldintza duinak ezartzen direla.

PDF honetatik Kontseilu Nagusia zehatz-mehatz ezagutu dezakezu. Gaur egun, 11 kidek (6 gizon eta 5 emakume) eta idazkari nagusi ez-kontseilari eta ez-exekutibo batek osatzen dute, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren printzipioari jarraiki. Profil nagusia unibertsitate-ikasketak dituen pertsona da, lehenago kudeaketa-postuetan, lanpostu exekutiboetan eta/edo lurralde-ordezkaritzako organoetan eginkizun bat izan duena. Gaitasunen esleipena haren profilaren arabera egiten da, eta kargua betetzean bikaintasuna bilatzen da, gainera, osagarri gisa, prestakuntza jasotzen du erakunde-kulturan eta zuzendaritza-trebetasunetan.

ONCEren Kontseilu Nagusia erakundeko afiliatuen ordezkaritza- eta gobernu-organo gorena da. Horren menpe daude, zuzenean, 17 lurralde-kontseilari (autonomia erkidego bakoitzeko bat), eta ordezkaritza-eskumenak hartzen dituzte beren gain autonomia-erkidegoaren mailan.
Responsive Image

Gizarte-arloa. ONCE. Zuzendaritza Nagusia

 
ONCEren Zuzendaritza Nagusiaren ardura da itsuei ematen zaizkien zerbitzuak eta, era berean, joko-arlokoak zuzenean kudeatzea; haren mende daude lurralde-egitura zabala eta Erakundean afiliatutako itsuei arreta pertsonala emateko Zentro Espezializatuak.

ONCEren egiturek eta organigramek erakundearen aniztasuna islatzen duen eredu bati erantzuten diote. Eredu hori behar bezala dimentsionatuta eta profesionalizatuta dago, Erakundearen izaera bateratua bermatzen du eta Erakundearen interes eta helburuei lotuta dago; gainera, aldaketara, eraldaketa digitalera, prozesuen digitalizaziora, bikaintasunaren bilaketara eta belaunaldi-arrakala gainditzera egokitzeko gaitasuna du.

Zuzendaritza Nagusiari Erakundearen ohiko kudeaketa dagokio, eta horretarako Kontseilu Nagusiaren akordioak betearazten ditu eta honako printzipio orokor hauei jarraituz jarduten du: estatu osoko erakunde-batasuna, menpekotasun hierarkikoa, deskontzentrazioa, gardentasuna, eraginkortasuna, koordinazio sinergikoa eta afiliatuen kolektiboari zerbitzua emateko bokazioa.

Zuzendaritza Nagusiaren mende daude ONCEren zerbitzu zentralak, lurraldekoak eta espezializatuak. Zerbitzu zentraletan, eta zuzendari nagusiaren mende, hiru zuzendaritza nagusi daude atxikita (Jokoa, Afiliatuentzako Gizarte Zerbitzuak, eta Antolaketa; Talentua eta Berrikuntza; eta Iraunkortasuna), bai eta zortzi zuzendaritza exekutibo eta hainbat unitate tekniko eta aholkularitza ere.
 

Lurralde-egitura eta egitura espezializatua

 
ONCE hamazazpi lurralde-ordezkaritzatan (bat autonomia-erkidego bakoitzeko) eta bost eskualde-zuzendaritzatan dago egituratuta.

Horietako bakoitzaren bolumenaren eta antolamendu-beharren arabera, zuzendaritza-zentro horiek sailak dituzte, bai eta laguntza-zuzendaritzak eta atxikitako agentziak ere, Zuzendaritza Nagusiak ezarritako irizpideen arabera. ONCEk Espainiako probintzia guztietan du presentzia, eta egoitza fisikoa, gutxienez, probintziako hiriburu guztietan.

Zentro espezializatuen ardura da beren berezitasunagatik edo espezialitateagatik Erakundearen helburu sozialak behar bezala betetzeko behar diren zeharkako zerbitzuak, prestazioak eta jarduerak antolatzea eta kudeatzea.

Gaur egun, bederatzi zuzendaritza-zentro daude: Hezkuntza Baliabideen bost Zentroak (CRE); Tifloteknologia eta Berrikuntza Zentroa (CTI); Zerbitzu Bibliografikoa (SBO); Loteriako Logistika eta Ekoizpen Zentroa; eta Fisioterapia Eskola.

Hemen deskarga dezakezu PDFn  ONCEren organigrama eskematikoa

Beste fundazio batzuk

 
ONCE Gizarte Taldeak, gainera, bere fundazio-ildoari eusten dio itsuen errealitate espezifikoak bere gain hartzen dituzten beste hiru fundaziorekin:

Gor-itsutasuna duten Pertsonen Arretarako ONCE Fundazioa (FOAPS),  2007an sortua, desgaitasun hori duten pertsonen premia espezifikoei erantzuteko programen garapena sustatzeko. ONCEren Zuzendaritza Nagusiaren mende dago.

Gida Txakurren ONCE Fundazioa (FOPG), 1990ean sortua, bere afiliatuen autonomia pertsonala hobetzeko beharrei erantzuteko moduko gida-txakurrak trebatuko dituen zentro bat sortzeko helburuarekin. ONCEren Zuzendaritza Nagusiaren mende dago.

Latinoamerikako Pertsona Itsuekiko Elkartasunerako ONCE Fundazioa (FOAL), 1998an sortua, Latinoamerikako ikusmen-desgaitasuna duten pertsonen erabateko integrazioa sustatzeko hezkuntza-, gizarte. eta lan-alorretan. ONCEren Kontseilu Nagusiaren mende dago.

2023 GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA. Foto Oncelio Torre ilunion

 

Fundazio-arloa.  ONCE Fundazioa, eta gehiago

 
ONCE Gizarte Taldearen fundazio-arloa Pertsonen Lankidetza eta Gizarteratzerako ONCE Fundazioa da, itsutasuna ez diren beste desgaitasun batzuk dituzten pertsonekin Erakundeak duen elkartasunerako funtsezko tresna. Irabazi-asmorik gabeko fundazio-erakundea da, ongintza- eta laguntza-arlokoa eta estatu-mailakoa. Patronatua ONCE Fundazioaren gobernu-organo gorena da.

Bertan, ONCEz gain, desgaitasuna duten pertsonen erakunde nazionalak (fisikoa, intelektuala, sentsoriala...) daude ordezkatuta, hala nola COCEMFEPlena Inclusión/Erabateko inklusioa (lehen FEAPS), CNSEFIAPASASPACEFEAFES, eta arlo horretan eskumenak dituzten ministerioak. Era berean, besteak beste, Desgaitasuna duten Pertsonen Ordezkarien Espainiako Batzordea (CERMI) ere kide da. Batzorde horrek desgaitasuna duten pertsonen erakunde nagusiak biltzen ditu Espainian, eta horiek gure herrialdean dauden eta desgaitasuna duten 4,3 milioi pertsona eta haien familiak ordezkatzen dituzte. Batzorde Iraunkor bat ere badago, Patronatuaren organo delegatu gisa, bai eta Zuzendaritza Batzorde bat ere, kide anitzeko kudeaketa-organo gisa.

Deskargatu hemen PDFn ONCE Fundazioaren

Enpresa-arloa.
Ilunion

Erakundeak azken hamarkadetan hainbat enpresa batu ditu, ONCEren edo ONCE Fundazioaren mendekoak direnak, eta errentagarritasun ekonomikoa desgaitasuna duten pertsonentzako enpleguarekin bateragarria dela frogatzen saiatu direnak. Enpresa horiek, Ceosa eta Fundosa izenpean bilduta, 2014an elkartu ziren eta Ilunion, ONCE Gizarte Taldeko enpresa sozialak izenekoa sortu zuten. Enpresa horien helburu nagusia desgaitasuna duten pertsonentzako kalitatezko enplegua sortzea da, eta, aldi berean, bikaintasun- eta errentagarritasun-parametroak ikuspegi sozialarekin bateragarriak direla erakustea.

Ilunionek 50 negozio-lerro baino gehiagotan dihardu, sei dibisiotan bilduta (Zerbitzuak; Hotelak eta Ospitaleak; Arlo Soziosanitarioa; Merkaturatzea; Aholkularitza; eta Ekonomia Zirkularra).

Ilunionen Kontseilu Nagusia 12 kidek eta kontseilaria ez den idazkari batek osatzen dute. Gainera, kontseilari delegatuaren mendeko  zuzendaritza-taldea lau zuzendaritza korporatibotan antolatuta dago (lehenengo zuzendaritza-maila), eta, maila hierarkiko apalagoan, sei enpresa-dibisioetako zuzendaritzak eta arloetako zuzendaritzak daude. Zuzendaritza Batzordea, barne-kudeaketako kide anitzeko organoa, osatzen duten kideen % 67k desgaitasunen bat dute, eta guztira % 57 emakumeak dira eta % 50 gizonak.

Código ético y guía de conducta de los trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE