Formació

2023 FORMACIÓN. Frase inicio

Tu i jo no només esperem portes obertes als centres d'estudi. Esperem que els programes, les eines tecnològiques i els espais físics siguin accessibles i adequats per a les nostres necessitats, per particulars que siguin. 

Sabem que la formació és fonamental perquè totes les persones, amb discapacitat i sense, puguin accedir a una feina o millorar la que tenen i realitzar els seus projectes de vida.

2023 FORMACIÓN. Actividad Formación

Impulsem la millor formació possible

Tota aquesta activitat, repartida entre les tres àrees (social, fundacional i empresarial) que conformen el Grup Social ONCE, parla de l'esforç i dels recursos que destinem any rere any a una preparació amb alts estàndards de qualitat. Una tasca que fem no només per als treballadors i treballadores que formen part del Grup Social ONCE, sinó per a totes les persones amb discapacitat en la societat

La formació és clau perquè cada persona assoleixi el nivell de professionalitat que requereix sigui com sigui la seva activitat perquè, proporcionant eines per ser més competents, podem demostrar que la rendibilitat social i l'econòmica van de la mà. 

Un d'exemples més recents és l'acord amb IE University per promoure la formació de persones amb discapacitat, impulsar-ne la incorporació en el món empresarial, reforçar-ne el perfil emprenedor i innovador i desenvolupar polítiques de contractació socialment responsable. 

2023 FORMACIÓN. Cuadro datos macro