GJHei egiten diegun ekarpena

2023 ODS. Oncelio e Iguales con ODS

2023 ODS Contribución del Grupo Social ONCE a los ODS

ONCE Gizarte Taldeak GJHei egindako ekarpena

2030 Agenda eta GJHak onartu zireneko 8. urteurrena

ONCE Gizarte Taldeak konpromiso sendoa du GJHek ordezkatzen duten ekintzarako deiarekin, etorkizun inklusiboago eta jasangarriago baten alde, eta ASG irizpideak (ingurumenekoak, sozialak eta gobernu onekoak) balio-kate osoan txertatzearen aldeko apustu irmoa egiten du.

Espainian laugarren erakunde enplegatzailea eta munduan desgaitasuna duten pertsonen lehen erakunde enplegatzailea den aldetik, ONCE Gizarte Taldeak modu sendoan laguntzen du GJHetako batzuk betetzen. Jarraian, ekarpenik nabarmenena izan duten helburuak jasotzen dira, ekimen zehatzen adibideak eta azken ekitaldiari dagozkion funtsezko adierazleak barne.

2030 Agendak erdigunean jartzen du "inor atzean ez uzteko" printzipioa, eta berariaz aitortzen du desgaitasuna duten pertsonak biztanleria-talde kalteberetako bat direla, eta kolektibo hori aipatzen du bere helburu eta jomuga batzuetan.

2023 ODS Foto Consejo General

Nola laguntzen die ONCE Gizarte Taldeak GJHei?

Responsive Image

Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta bizitza osoan zehar ikasteko aukerak sustatzea guztiontzat

Programa eta ekimen zehatzak desgaitasuna duten pertsonek hezkuntza-munduan baldintza berdinetan parte hartu ahal izateko eta prestakuntzaren bidez haien talentu eta potentzial guztia garatzeko.
 
 • ONCEren Hezkuntza Baliabideetako 5 zentro (CRE), ia 7.400 ikaslek eta nerabek baliatzen dituztenak. Zentroek estaldura ematen dieten ikastetxe eta institutuetako ikasle itsuei edo ikusmen urrikoei aholkularitza, material egokituak eta zuzeneko arreta eskaintzen dizkiete.
   
 • ONCE Fundazioak 2022an desgaitasuna duten ikasleei emandako 977 beka, besteak beste adimen-desgaitasuna duten ikasle gazteentzako 409 beka barne, hainbat unibertsitaterekin lankidetzan.
Responsive Image

Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea

Konpromiso sendoa emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin eta diskriminaziorik ezarekin, edozein eremutan, programa eta jarduera ugaritan genero-ikuspegia aplikatuta.
 
 • ONCE Gizarte Taldeko plantilla globalean (68.705 lagunek osatua) langileen % 44,3 emakumeak dira. Gobernu-organo gorenean kideen % 45 emakumeak dira.
   
 • ONCE Gizarte Taldeko Aukera Berdintasunerako Behatokia, ONCEko kide diren emakume eta gizon itsuen edo ikusmen-desgaitasuna dutenen arteko tratu-berdintasuna sustatzeko. ONCE Gizarte Taldeko langile guztiak hartzen ditu analisi-eremuan.
   
 • Mujeres en Modo "ON-VG" proiektua, Inserta Empleorena, genero-indarkeriaren biktima diren emakume desgaituei lan-orientazioa emateko, azken helburua enplegua lortzea izanik. 2022aren amaieran, 1.600 emakume baino gehiago artatu zituzten proiektua hasi zenetik.
   
 • “Mujer enRed" eta "ILUNION Women in Tech" bezalako ekimenak abiaraztea ILUNIONen, emakume ez-zuzendarien lidergoa sustatzeko kudeaketa-postuetan eta emakumeak sartzeko prestakuntza teknikoko postuetan eta IKT arloetan, hurrenez hurren.
Responsive Image

Hazkunde ekonomiko inklusiboa eta jasangarria, enplegua eta guztiontzako lan duina sustatzea

Kalitatezko enplegu-aukerak sortzea itsuentzat eta beste desgaitasun batzuk dituztenentzat, bai eta desgaitasunik ez dutenentzat ere, gure gizarte-inbertsioaren bidez.
 
 • 68.705 langile 2022aren amaieran; laugarren enplegatzailea da Espainian. 2022ko abenduaren 31n gure herrialdean lan egiten zuten 299 pertsonatik 1 ONCE gizarte-taldean aritzen zen.
   
 • 2022aren amaieran, langileen % 62,4k, 42.844 pertsonak, desgaitasunen bat zuten. Desgaitasuna duten pertsonen munduko enplegatzailerik handiena.
   
 • 8.401 kontratu mugagabe sinatu ziren 2022an, eta horietatik 1.155 loteria-produktuen saltzaileentzat izan ziren.
   
 • ILUNIONek 1.000 lanpostu berri sortu zituen 2022an bere enpresetan, horietatik 917 desgaitasuna duten pertsonentzat.
   
 • Desgaitasuna duten pertsonentzat 11.824 enplegu sortzea ONCE Fundazioaren bidez 2022an, arreta berezia jarrita zailtasun handiagoak dituzten desgaituentzako enplegua sortzean.
Responsive Image

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio jasangarria sustatzea eta berrikuntza bultzatzea

Desgaitasunaren inguruko ikerketa eta berrikuntza sustatzea, desgaitasuna duten pertsona guztien bizi-kalitatea hobetuko duten irtenbide berriak aurkitzeko.
 
 • “ONCE Innova Emprendedores 2022" erronka, ONCEren berrikuntza-eremuei lotutako soluzio teknologiko irisgarri berriak lortzeko lankidetza-ekimena.
   
 • ONCEk 1,4 milioi euro inbertitu ditu I+G+B proiektuetan.
   
 • Ekintzailetza sustatzea irisgarritasun unibertsalaren eremuan, ONCE Fundazioaren bidez. Horretarako, proiektuen azeleratzaile propioa du eta inpaktu handiko gizarte-berrikuntzako proiektuak laguntzen ditu aitortutako erakundeen eskutik ( Ship2B, adibidez).
Responsive Image

Desberdintasuna murriztea herrialdeetan eta herrialdeen artean

Asmo hori itsutasuna edo bestelako desgaitasunak dituzten pertsonen autonomia pertsonala, gizarte-ongizatea eta erabateko inklusioa lortzera bideratzen da, aukera-berdintasunaren printzipioaren pean.
 
 • ONCEren bidez, gizarte-zerbitzuen eskaintza zabala eskaintzea itsuei edo ikusmen-desgaitasun larria dutenei, hainbat arlotan, hala nola hezkuntzan, enpleguan, errehabilitazioan, teknologia egokituan, aisialdian, kulturan, kirolean edo komunikazioan.
   
 • Desgaitasunaren elkarte-mugimenduko erakundeei laguntzea, ONCE Fundazioak proiektuak finantzatzeko bultzatutako deialdien bidez: 2.584 proiektu 2022an finantzatuta (83,6 milioi euro) 1.017 erakunderi laguntzeko.
   
 • Desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko boluntario-programak.
Responsive Image

Hiriak inklusiboagoak, erresilienteagoak eta jasangarriagoak izatea lortzea

Irisgarritasun unibertsala eta pertsona guztientzako diseinua bultzatzea, hiri-espazio inklusiboagoak eta jasangarriagoak ahalbidetzeko.
 
 • ONCEren Tifloteknologia eta Berrikuntza Zentroa, erreferentzia Espainian eta munduan itsuentzako edo ikusmen-desgaitasun larria dutenentzako irisgarritasunari eta laguntza-produktuei dagokienez.
   
 • 12,7 milioi euro inbertitu dira ONCE Fundazioaren bidez irisgarritasuna hobetzeko laguntza-proiektuetan. Proiektu horiek desgaitasunen bat duten pertsonentzako zentroen erakunde kudeatzaileentzat eta desgaitasuna duten partikularrentzat dira.
   
 • Espazio publiko eta pribatuetan eskuragarri dauden alerta-sistemak entzumen-galera duten pertsonentzat, ILUNION Accesibilidad-en Visualfy Places teknologiaren bitartez. 
 • Blind Explorer sistema garatzea, itsuentzako gida- eta orientazio-irtenbideak sustatzeko, ILUNION Accesibilidad-i esker.
Responsive Image

Kontsumo- eta ekoizpen-modalitate iraunkorrak bermatzea

Gure produktuen eta zerbitzuen kontsumo arduratsua eta segurua sustatzea, eta ekonomia zirkularra bultzatzea.
 
 • Munduko Loteria Elkartearen (WLA) eta Europako Loterien Elkartearen (EL) joko arduratsuaren printzipioei atxikitzea, eta 2022an ELren (European Lotteries) zigilu berezia jasotzea, elkarren segidako bost ziurtagiri lortu ondoren. Joko Arduratsuari buruzko ELren estandarren % 99,18ko betetze-maila.
   
 • ILUNION Ekonomia Zirkularra, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak (GEEH) garraiatu, birziklatu eta balorizatzeko negozio-jarduera, aldi berean kolektibo kalteberentzat enplegua sortzen duena. 60.403 tona GEEH garraiatu ziren 2022an, eta 14.247 tona kudeatu ziren birziklatze-instalazioetan. Hondakinen % 95 balorizatu ziren.
   
 • 7.400 pack elikagai salbatu ziren ILUNION HOTELSen, Too Good To Go-rekin egindako aliantzari esker, hau da, 19 tona CO2 gutxiago.
Responsive Image

Klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea

Konpromiso irmoa klima-aldaketaren aurkako borrokarekin.
 
 • ONCE Gizarte Taldea epe ertain eta luzera deskarbonizatzeko helburuak definitzea.
   
 • Eraginkortasun energetikoaren, energia berriztagarrien, ibilgailuen ordezkapenaren edo mugikortasun iraunkorraren arloko ekintzak hedatzea, besteak beste, gure jardueratik eratorritako berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko.
   
 • Azkenean ekoitzitako CO2 isurien konpentsazioa; nabarmentzekoa da Bosque ILUNION proiektua, 13.514 tona CO2 xurgatzea ahalbidetuko baitu datozen urteotan.
Responsive Image

Gizarte bidezkoak, baketsuak eta inklusiboak sustatzea

Desgaitasunaren ikuspegia sustatzea hainbat eremutan eta horrela desgaitasunaren sektoreko erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta adierazgarriak hartzea erraztea. Etikan, gobernu onean eta gardentasunean oinarritutako barne-kudeaketa.
 
 • Lankidetza estua Desgaitasuna duten Pertsonen Ordezkarien Espainiako Batzordearekin (CERMI), Espainian desgaitasunaren mugimendua artikulatzen eta desgaitasuna duten pertsonen eskubideak defendatzen laguntzeko.
   
 • Desgaitasunaren ikuspegia beste erakunde batzuen jasangarritasun-estrategietan txerta dadin bultzatzea, hainbat ekimenen bidez, eta jasangarritasunaren arloko foro eta plataforma nagusietan parte hartzea.
   
 • Kode etikoak eta jokabide arduratsuaren jarraibideak ONCE Gizarte Taldea osatzen duten erakundeetako zuzendari eta langileentzat.
   
 • Etika-, zigor- eta zerga-arloetako salaketen eta iradokizunen kanala, langileek eta kanpoko beste interes-talde batzuek webgunearen bidez eskura dezaketena.
   
 • Konplimenduaren arloko politika eta neurri aktiboak.
Responsive Image

Garapen Jasangarrirako Munduko Aliantza biziberritzea

 • Aliantzak beste erakunde batzuekin, helburuak lortzeko eta inpaktua biderkatzeko.
   
 • Nazio Batuen Mundu Itunarekiko konpromisoa eta GJHak zabaltzeko lankidetza aktiboa.
   
 • Parte-hartze handia ONCE Gizarte Taldearen interesekin zerikusia duten hirugarren sektoreko, desgaitasuneko eta gizarte-ekonomiako plataformetan, estatuan zein nazioartean.
   
 • ONCE Fundazioak 200 lankidetza-hitzarmen sinatu ditu hainbat eremutako erakunde publiko eta pribatuekin 2022an.